Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij, aby zamknąć komunikat.

Warszawa,
5 października 2016 r.

Ograniczenia fotografowania
i filmowania ze względu na ochronę
praw osób trzecich - ochrona
wizerunku  i innych dóbr 
osobistych

Ośrodek Edukacyjny FORUM jest firmą mającą bardzo duże doświadczenie w branży szkoleniowej. Specjalizujemy się w organizowaniu konferencji oraz seminariów szkoleniowych dla firm oraz różnych grup zawodowych, na terenie całej Polski oraz za granicą.

Tematyka naszych szkoleń

  • Podatki i rachunkowość
  • Zamówienia publiczne i budownictwo
  • Kadry
  • Poligrafia
  • Prawo autorskie
  • Ochrona danych i informacji niejawnych
  • Budżet
  • Inne

Najbliższe szkolenia

Szczecin
30.08.2016
Najnowsze zmiany w Karcie Nauczyciela i w prawie oświatowym
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Prawo oświatowe
Warszawa
20.09.2016
KOMPLEKSOWE SZKOLENIE SOCJOTECHNICZNE z warsztatami praktycznymi pt. Socjotechnika w biznesie i życiu codziennym
Bezpieczeństwo biznesu
Socjotechnika
Warszawa
22.09.2016
Prawo autorskie 2016 w marketingu i promocji: warsztaty dla nieprawników w kontekście nowelizacji prawa autorskiego i praktycznych rozwiązań warsztaty dla osób z działów informacji, promocji, marketingu i reklamy firm i instytucji
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Promocja, Marketing, Poligrafia
Szczecin
26.09.2016
Jak prawidłowo przygotować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację oraz odpowiedzialność za nieprawidłowości w tym zakresie
Budżet - podatki i rachunkowość
Podatki i rachunkowość firm
Warszawa
29.09.2016
Prawo prasowe dla Rzeczników Prasowych oraz innych osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami
Prawo prasowe
Szczecin
29.09.2016
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nowe zasady gospodarki składnikami majątku ruchomego w jednostkach sektora finansów publicznych
Budżet - podatki i rachunkowość
Podatki i rachunkowość firm
Warszawa
03.10.2016
Jak prawidłowo przygotować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację oraz odpowiedzialność za nieprawidłowości w tym zakresie
Budżet - podatki i rachunkowość
Podatki i rachunkowość firm
Warszawa
04.10.2016
Zasady opodatkowania i oskładkowania honorariów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych – ujęcie praktyczne (II edycja)
Podatki i rachunkowość firm
Budżet - podatki i rachunkowość
Warszawa
04.10.2016
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nowe zasady gospodarki składnikami majątku ruchomego w jednostkach sektora finansów publicznych
Budżet - podatki i rachunkowość
Podatki i rachunkowość firm
Warszawa
05.10.2016
Ochrona wizerunku i innych dóbr osobistych, utworów, znaków towarowych, obiektów architektury w fotografii i rejestracji audiowizualnej: ograniczenia fotografowania i filmowania ze względu na ochronę praw osób trzecich
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Warszawa
10.10.2016
Praktyczne aspekty ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Inne
Promocja, Marketing, Poligrafia
Warszawa
11.10.2016
POZYSKIWANIE INFORMACJI W TRAKCIE CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH Z UDZIAŁEM STRON I ŚWIADKÓW W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej i samorządowej
Socjotechnika
Socjotechnika
Kraków
18.10.2016
Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Warszawa
19.10.2016
BEZPIECZNE / POUFNE SPOTKANIE BIZNESOWE PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA, ORGANIZACJI I OBSŁUGI MINIMALIZUJĄCE RYZYKO UJAWNIENIA FAKTU SPOTKANIA / UCZESTNIKÓW SPOTKANIA / OMAWIANYCH SPRAW.
Bezpieczeństwo biznesu
Socjotechnika
Warszawa
20.10.2016
Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym wprowadzone w 2015 r. a pozycja procesowa profesjonalnego pełnomocnika procesowego
Inne
Warszawa
20.10.2016
Druk w zamówieniach publicznych i z wolnej ręki: publikacja i gadżet w SIWZ-ach i opisach przedmiotu zamówienia - warsztaty dla osób zamawiających druki oraz inne materiały poligraficzne
Zamówienia publiczne
Promocja, Marketing, Poligrafia
Sopot
24.10.2016
MARKETING NA FACEBOOKU planowanie działań- komunikacja- reklama
Promocja, Marketing, Poligrafia
Warszawa
24.10.2016
Wzory przemysłowe i ich ochrona
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Inne
Promocja, Marketing, Poligrafia
Szczecin
24.10.2016
Bilans zamknięcia za 2016 r. - przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami
Budżet - podatki i rachunkowość
Podatki i rachunkowość firm
Sopot
25.10.2016
Copywriting i webwriting zasady pisania skutecznych tekstów
Promocja, Marketing, Poligrafia

Archiwum szkoleń

Poznań
07.07.2016
Obieg i archiwizacja dokumentów w świetle nowelizacji ustawy archiwalnej i jej przepisów wykonawczych
Archiwizacja dokumentów
Poznań
04.07.2016
Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Archiwizacja dokumentów
Kraków
01.07.2016
Obieg i archiwizacja dokumentacji medycznej
Archiwizacja dokumentów
Warszawa
28.06.2016
Status administratora danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Ochrona danych i informacji niejawnych
Warszawa
28.06.2016
Prawo Zamówień publicznych po nowelizacji jako konsekwencja implementacji dyrektyw unijnych
Zamówienia publiczne
Kraków
27.06.2016
Skuteczny i poprawny tekst promocyjny – od teorii do praktyki
Promocja, Marketing, Poligrafia
Warszawa
27.06.2016
Kompleksowa aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych po nowelizacji ustawy w 2015 r.
Ochrona danych i informacji niejawnych
Katowice
24.06.2016
Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle nowelizacji ustawy Prawo budowlane - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości
Prawo budowlane
Warszawa
24.06.2016
Umowy autorskie oraz umowy o dzieło i zlecenia w praktyce – warsztaty z konstruowania umów w oparciu o wzorcowe klauzule
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Sopot
23.06.2016
Windykacja dla Księgowych - jak współpracować z radcą prawnym
Podatki i rachunkowość firm
Budżet - podatki i rachunkowość
Katowice
23.06.2016
Proces budowlany w obiektach zabytkowych - aktualne przepisy i najczęstsze problemy
Prawo budowlane
Szczecin
22.06.2016
Windykacja dla Księgowych - jak współpracować z radcą prawnym
Podatki i rachunkowość firm
Budżet - podatki i rachunkowość
Kraków
22.06.2016
Zmiana procedury brakowania dokumentacji po 1 listopada 2015 roku
Archiwizacja dokumentów
Szczecin
22.06.2016
Prawo Zamówień publicznych po nowelizacji jako konsekwencja implementacji dyrektyw unijnych
Zamówienia publiczne
Sopot
22.06.2016
Kompleksowa aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych po nowelizacji ustawy w 2015 r.
Ochrona danych i informacji niejawnych
Warszawa
21.06.2016
PRAWO PRACY 2016 : Najnowsze rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony, urlopach rodzicielskich i e-zwolneniach wraz z kompletem wniosków, oświadczeń i wzorów innych dokumentów
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Warszawa
17.06.2016
Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich
Archiwizacja dokumentów
Szczecin
17.06.2016
Sprawdzenia, sprawozdania, audyty wewnętrzne, jawny rejestr - nowe zadania ABI i ADO w kontekście zmiany Ustawy o ochronie danych osobowych wraz ze wzorami nowych dokumentów
Ochrona danych i informacji niejawnych
Warszawa
16.06.2016
Sprawdzenia, sprawozdania, audyty wewnętrzne, jawny rejestr - nowe zadania ABI i ADO w kontekście zmiany Ustawy o ochronie danych osobowych wraz ze wzorami nowych dokumentów
Ochrona danych i informacji niejawnych
Kraków
15.06.2016
Obieg i archiwizacja dokumentów na wyższych uczelniach - stan prawny po 1 listopada 2015 r.
Archiwizacja dokumentów

Licznik odwiedzin

Wszystkie: 715777

Online: 5