Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

instytucje kultury

« powrót
Zasady i metody inwentaryzacji - aktualne przepisy - praktyczne wskazówki
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 20 listopada 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 

Wprowadzenie
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 ze zm.)
- Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- Krajowe Standardy Rachunkowości (KRS) a inwentaryzacja
Uwaga:
Przygotowując czynności inwentaryzacyjne w drodze spisu z natury, również je przeprowadzając, jednostki mogą korzystać ze wskazówek określonych w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55). W zakresie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald pomocne może być stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 83).
W przypadku jednostek działających w warunkach ograniczeń, związanych ze skutkami COVID-19, należy rozważyć możliwość zastosowania wskazówek dotyczących inwentaryzacji zawartych w Rekomendacjach Komitetu Standardów Rachunkowości, pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19"


I. Podstawowe informacje o inwentaryzacji
    1. Cel, istota i zasady inwentaryzacji w jsfp.
    2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
    3. Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do polityki rachunkowości
        -Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
    4. Pojęcie indywidualnej i łącznej odpowiedzialności materialnej pracowników
    5. Zasady organizacji inwentaryzacji
        - Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
        - Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
        - Rola i uprawnienia biegłego rewidenta
        - Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja
        - Dopuszczalne uproszczenia czynności inwentaryzacyjnych


II. Terminy i metody inwentaryzacji
   
1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
        - Harmonogram inwentaryzacji
    2. Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury
        - Inwentaryzacja aktywów trwałych
        - Inwentaryzacja zapasów
        - Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych w tym środków pieniężnych
        - Inwentaryzacja "wyposażenia"
        - Inwentaryzacja używanych przez jednostkę obcych składników majątku
        - Inwentaryzacja a "skontrum"
    3. Potwierdzenie salda należności
        - Salda zerowe
        - Forma uzyskania potwierdzenia sald a tzw. akceptacja dorozumiana
    4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
        - Składniki majątku objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji
        - Sposoby przeprowadzania weryfikacji
        - Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji
        - Uproszczenia w inwentaryzacji w okresie Covid-19


III. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
   
1. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
    2. Wycena ujawnionych różnic
    3. Sposób rozliczania niedoborów i nadwyżek
    4. Kompensata niedoborów z nadwyżkami


IV. Czynności związane z zakończeniem inwentaryzacji dla celów bilansowych
 
   1. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji
    2. Wycena bilansowa wybranych aktywów i pasywów


V. Pytania i odpowiedzi 


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków jednostek finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec
Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)