Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

instytucje kultury

« powrót
Zamknięcie ksiąg za rok 2019 w instytucjach kultury
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Kraków, hotel Campanile, ul. Św.Tomasza 34
cena szkolenia: certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy
 


Program szkolenia: 

1. Wprowadzenie
- czy wprowadzono zmiany w zasadach (polityce ) rachunkowości odnośnie zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego i określania zasad ustalnia prewskaźnika VAT,

- nowe zsasady podatkowe amortyzacji jednorazowej .

2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 
- aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych,
- czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych,
- przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe ,
- procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego,
- aktualizacja systemu kontroli zarządczej, 
- porządkowanie „majątku" - w tym zbywanie zbędnych składników mienia.

3. Zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej" z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury.


4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
- wycena bilansowa aktywów i pasywów,
- zdarzenia po dniu bilansowym ( zasada 12-tu faktur, )
- prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust.4 UoR (min. rezygnacja z tworzenia rezerw ),
- korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS,
- wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
- bilans instytucji kultury; rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- rachunek przepływów pieniężnych,
- zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych - przykłady ewidencji bilansowej.

6. Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury
- plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych

7. Umowy cywilno - prawne - obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
- koszty uzyskania przychodów - po przekroczeniu limitu,

- umowa zlecenie a umowa o dzieło ? a może działalność gospodarcza bez zarejestrowania? 

8. Prezentacja najważniejszych zmian w zasadach ewidencjonowania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych.

9. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8 i CIT 8/0.

- koszty reprezentacji a zwolnienie przedmiotowe z CIT,

- składki do PFRON a KUP. 

10. Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta.

11. Konsultacje

- Jednolity plik kontrolny a instytucje kultury,

- Zasady stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury ,

- Matryca VAT. 

 


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury, doświadczony i ceniony szkoleniowiec.


Cena szkolenia: 590 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)