Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Użytkowanie obiektów budowlanych - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 7 lipca 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30-14:30
miejsce szkolenia:
Szczecin - Hotel Novotel, ul. 3 Maja 31


PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Dokumenty jaki musi przejąć: właściciel, zarządca, użytkownik, od inwestora lub wykonawcy obiektu budowlanego

 • uzupełnianie braków w dokumentacji budowy i dokumentacji podwykonawczej

2.       Konsekwencje nielegalnego użytkowanie obiektu budowlanego i jak zalegalizować nielegalne użytkowanie

 • aktualny stan prawny
 • zmiany od 19 września br.

3.       Kiedy założyć książkę obiektu budowlanego (KOB)

 • kiedy wprowadzono obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego i dla jakich obiektów - przepisy przejściowe
 • które obiekty budowlane wymagają prowadzenia książki obiektu budowlanego - zmiany wynikające z art. 29 Pb
 • obiekty objęte obowiązkiem prowadzenia książki na podstawie przepisów odrębnych
 • upoważnieni do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego

4.       Jak dokonać wpisów dot. kontroli okresowych obiektu budowlanego:

 • kontrole roczne -wpis w tabeli IV
 • kontrole pięcioletnie - wpis w tabeli V
 • kontrole z nakazu nadzoru budowlanego
 • kontrole na wniosek mieszkańcówlokali mieszkalnych

5.       Terminy przeprowadzenia kontroli

 • terminy obowiązkowe
 • odroczenie terminów w związku z COVID- 19

6.       Kiedy przeprowadzić kontrole dużych obiektów budowlanych

 • nieprzekraczalne terminy

7.       Kiedy przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa obiektu budowlanego

 • obowiązek przeprowadzenia kontroli czy obowiązek dołożenia należytej staranności

8.       Kontrole kotłów i instalacji klimatyzacji zgodnie z wymaganiami ustawy o  charakterystyce energetycznej

 • zakres kontroli
 • terminy
 • uprawnieni do przeprowadzania kontroli
 • obowiązki kontrolujących
 • elektroniczny system rejestracji uprawnionych do przeprowadzania kontroli
 • elektroniczny system rejestracji protokołów

9.       Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych

 • co oznacza odpowiednia specjalność uprawnienia do kontroli obiektów
 • jakimi dokumentami musi legitymować się kontrolujący
 • dodatkowe obowiązki jakie ciążą na kontrolującym

10.   Skutki jakie wywołuje niewłaściwy stanu obiektu

11.   Opracowania techniczne dla obiektów będących w użytkowaniu

 • obowiązek wpisu w tabelach nr VI i VII

12.   Roboty remontowe w obiekcie -

 • lista remontów zwolnionych z obowiązku zgłoszenia
 • aktualny stan prawny
 • zmiany od 19 września br.
 • obowiązek wpisu w tabela nr VIII

13.   Nakazy wydawane przez organy nadzoru budowlanego

 • nakaz przeprowadzenia kontroli
 • nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • nakaz rozbiórki
 • nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego
 • zakaz użytkowania obiektu budowlanego
 • zapewnienie niezbędnych środków zabezpieczających budynek

14.   Kiedy nieprzewidziane zdarzenie w obiekcie budowlanym jest katastrofą budowlaną a kiedy z awarią

 • obowiązek wpisu w tabeli nr X
 • obowiązki właściciela obiektu w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej i awarii
 • przebieg postępowania w sprawie katastrofy budowlanej

15.   Zmiana sposobu użytkowania obiektu

 • zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • pozwolenie na budowę na wykonanie robót budowlanych w obiekcie budowlanym i przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
 • dokumenty wymagane do zgłoszenia albo pozwolenia na budowę
 • skutki nielegalnej zmiany sposobu użytkowania
 • legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania
 • obowiązek wpisu w tabeli nr XI

16.   Kto i za jakie wykroczenia podlega karze grzywny

17.   Pozostałe obowiązki właścicieli obiektów wynikające z przepisów szczególnych


Szkolenie prowadzi: Mariola Berdysz  - uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowy.

 Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

 

 

tel. 91 466 90 97

Dorota Biskupska 

 

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)