Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Duża nowelizacja Prawa budowlanego – ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane, wprowadzona w celu wyeliminowania nieprawidłowości przy wydawaniu pozwoleń na budowę i prowadzeniu robót.
Zapisz się na szkolenie

 

godziny szkolenia: 9:30 -14:30

miejsce szkolenia:  Warszawa, Pałac Staszica ( budynek PAN), ul Nowy Świat 72

cena szkolenia: 660,00 zł netto + 23% VAT 

----------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAM SZKOLENIA: 
I. Najczęściej popełniane błędy
1. Nieprawidłowości powstające na gruncie niewłaściwego stosowania pojęć :
- obiekty budowlane,
- roboty budowlane,
- obszar oddziaływania obiektu.
2. Możliwość weryfikacji oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Legalność wykonywania robót budowlanych:
- legalne rozpoczęcie budowy,
- lista robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Dokumenty załączane do wniosku o pozwolenie na budowę oraz nieprawidłowości popełniane przez organy administracji w postanowieniach nakładających obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości:
a) pozwolenie na budowę:
- modyfikowanie pozwolenia na budowę,
- strony w postępowaniu,
- projekt budowlany i zakres kontroli projektu budowlanego,
b) wniosek o pozwolenie na budowę,
c) zgłoszenie - dokumenty niezbędne do zgłoszenia,
d) zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie,
e) dziennik budowy,
f) zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
5. Przebieg procesu budowlanego.
6. Konsekwencje niewłaściwego zakwalifikowania robót budowlanych wykonywanych na zgłoszenie.
7. Samowola budowlana - skutki i sposoby legalizacji:
a) rozbudowa i nadbudowa bez pozwolenia,
b) budowa bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,
c) wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia,
d) wykonywanie robót budowlanych bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu, niezgodnie ze zgłoszeniem,
e) wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
8. Problemy interpretacyjne dotyczące uzależnienia stosowania procedur budowlanych od wymagań przepisów z zakresu ochrony środowiska.
9. Problemy związane z kwalifikowaniem istotnych i nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego.
II. Projektowane zmiany
1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
2. Nowe regulacje w zakresie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych.
3. Uproszczenie konstrukcji przepisów w zakresie określenia listy obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia:
a) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 1 - 26),
b) wprowadzenie katalogu obiektów których budowa nie wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 1 - 28),
c) wprowadzenie katalogu robót budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 - 3),
d) wprowadzenie katalogu robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia (art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4),
4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę min dla:
a) naziemnych tarasów przydomowych,
b) pomostów,
c) oczyszczalni ścieków,
d) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
e) bankomatów, wpłatomatów i automatów sprzedających lub przechowujących przesyłki.
5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Likwidacja wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Instytucja projektu technicznego.
7. Zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
8. Liberalizacja definicji dotyczących istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
9. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat.
10. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
11. Wydzielenie w Rozdziale 5 „Budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych" nowych rozdziałów:
a) Rozdziału 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych.
b) Rozdziału 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.
c) Rozdziału 5b. Zakończenie budowy.
12. Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
13. Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
14. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
15. Zmiany zasad dotyczących legalizacji samowoli budowlanych.
16. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
17. Wprowadzenie instytucji „żółtej kartki" za nielegalne przystąpienie do użytkowania.
18. Uregulowanie sprawy treści protokołu z kontroli okresowej.
19. Zmiany w zakresie przepisów karnych.
20. Wykreślenie art. 90 (samowola budowlana nie będzie przestępstwem ale wykroczeniem).


SZKOLENIE PROWADZI: Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowy.

 Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Beata Stręk

 

tel. 91 466 90 97

 

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)