Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

umowy

« powrót
Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym warunki stosowania 50 % KUP oraz omówienie zmian planowanych w tym zakresie na rok 2022, w ramach Polskiego Ładu
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 26 listopada 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30 - 15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Wobec wciąż występujących w praktyce wątpliwości w zakresie kwalifikacji i rozliczania honorariów autorskich wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom na podstawie zawieranych z nimi umów, zapraszamy Państwa na warsztaty, których przedmiotem będzie omówienie zagadnień podatkowych dotyczących należności autorskich - zarówno z punktu widzenia twórcy, jak i podmiotu z nim kontraktującego. Szczególną uwagę poświęcimy wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z 15.09.2020 r. w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego, która rozstrzyga większość wątpliwości w zakresie warunków stosowania tych kosztów. W związku z tym, iż znajomość zagadnień dotyczących rodzajów umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami oraz zasad ich oskładkowania ma również kapitalne znaczenie, w trakcie warsztatów omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące najczęściej zawieranych umów i należnych od nich składek na ZUS. Ponadto, w obliczu zmian podatkowych przewidzianych w ramach Polskiego Ładu przedstawimy Państwu te z nich, które będą dotyczyły opodatkowania honorariów autorskich.
Warsztaty polecane są szczególnie podmiotom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamy, kultury i rozrywki, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, administracji publicznej (w tym instytucjom kultury)

Program szkolenia

I. Źródła przychodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, tj.
   1. Stosunek pracy
   2. Działalność wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia)
   3. Działalność gospodarcza
   4. Prawa majątkowe

II. Zasady dotyczące kwalifikowania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych do poszczególnych źródeł przychodów - omówienie 

III. Stosowanie - w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15.09.2020 r. - 50 % kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w tym w ramach stosunków pracowniczych, a w szczególności:
    1. Warunki stosowania kosztów autorskich, w tym rodzaje działalności twórczej, ograniczenie kwotowe
    2. Wymagania formalne dotyczące postanowień zawieranych umów cywilnoprawnych i umów o pracę z uwzględnieniem interpretacji ogólnej MF z 15.09.2020 r. w sprawie stosowania 50 % kosztów do honorarium autorskiego
    3. Zakres niezbędnej dokumentacji
    4. Przedstawienie aktualnych stanowisk organów podatkowych dotyczących stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów na przykładach wybranych interpretacji podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach, a także orzecznictwa sądów administracyjnych  

IV. Zasady opodatkowania podatkiem VAT usług twórców i artystów wykonawców, w tym stawki podatku VAT, zwolnienia podatkowe oraz zasady określania miejsca świadczenia usług  

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych - czy dotyczy umów autorskoprawnych  

VI. Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
    1. Metody unikania podwójnego opodatkowania oraz certyfikaty rezydencji
    2. Zasady opodatkowania praw autorskich i pokrewnych na przykładach wybranych umów  sprawie unikania podwójnego opodatkowania  

VII. Składki na ZUS od umów zawieranych z twórcami i artystami wykonawcami, w tym charakterystyka i warunki stosowania umowy o dzieło i umowy zlecenia (starannego działania)  

VIII. Omówienie zmian planowanych w ramach Polskiego Ładu w zakresie opodatkowania honorariów autorskich

IX. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % k.u.p. oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena szkolenia: 660,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)