Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

zamówienia publiczne

« powrót
Nowe Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców najważniejsze zmiany w przepisach
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 9 marca 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia

1. Składanie ofert na nowych zasadach
    - Co nowego w dokumentacji?
    - Gdzie jest SIWZ? SWZ-czym jest?
    - Opis potrzeb i wymagań zamawiającego - jak wykonawca może wpływać na opis przedmiotu zamówienia?
    - Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury - zasady i cele
    - Okazja na zwiększenie swoich szans w przetargu
    - Ogłoszenia o zamówieniu - wszczynanie postępowań według nowych przepisów i wpływ nowych zasad na prawa wykonawców
    - Opis przedmiotu zamówienia - wymóg posiadania certyfikatów i etykiet

2. To co istotne dla wykonawcy
    - Nowe sposoby składania oferty i komunikacja z Zamawiającym w nowej ustawie Pzp
    - Kiedy nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny?
    - Oferta podpisywana profilem zaufanym i e-podpisem
    - Najnowsze orzecznictwo dotyczące elektronizacji i jego wpływ na stosowanie nowych przepisów
    - Komunikacja ustna
    - Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zamówienie publiczne według nowych przepisów?
    - Ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia
    - Warunki udziału w postępowaniu
    - Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości a wykluczenie z postępowania
    - Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe - nowe definicje, nowe rozporządzenie
    - Jak oceniać potencjał konsorcjum? Kiedy konsorcjum nie spełni wymogów zamawiającego?
    - Obowiązek wskazania podziału zadań przez konsorcjantów
    - Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie - wyrok Esaprojekt w nowych przepisach i szersze możliwości „pożyczania" zasobów
    - Jaki obszar statusu podmiotowego wykonawcy musi, a jaki może badać Zamawiający?

3. Nowości proceduralne w postępowaniach unijnych
    - Tryby udzielania zamówień publicznych według nowej ustawy
    - Zmiany w zasadach wnoszenia wadium
    - Nowe terminy na zadawanie pytań do dokumentacji przetargowej i towarzyszące im obowiązki zamawiającego
    - Nowe terminy związania ofertą i zasady jego przedłużania. Czy można wybrać ofertę, której termin związania upłynął?
    - Przesłanki odrzucenia oferty. Wizja lokalna - nowy obowiązek wykonawców?
    - Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  Koniec z niepewnością, ale nowe wątpliwości
    - Niepubliczne otwarcie ofert. Co z zasadą jawności postępowania?
    - Łatwiejszy wgląd w oferty konkurencji
    - Zasada jawności a RODO
    - Postepowania krajowe - co się zmienia w kontraktowaniu zamówień tańszych niż progi unijne?
    - Tryb podstawowy wyboru wykonawcy?
    - Możliwości negocjacji oferty po jej ocenie - wpływ tej nowości na prawa wykonawców
    - 3 scenariusze trybu podstawowego

4. Czy ktoś wzmocnił Wykonawcę?
    - Umowy w sprawie zamówień publicznych - analiza na potrzeby składania oferty i w kontekście realizacji zamówienia
    - Klauzule abuzywne
    - Jakich zapisów nie wolno zamieszczać w umowie? Skarżenie treści umowy do KIO - ułatwienie dla wykonawcy
    - Waloryzacja kontraktów budowlanych - nowe zasady korzystne dla wykonawców
    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na nowych zasadach - będzie taniej!
    - Zmiany umów - kiedy można dokonać aneksu, kiedy można dokonać zmian podmiotowych po stronie wykonawcy?
    - Podwykonawcy - zmiana, ograniczenie zakresu
    - Środki ochrony prawnej w nowym Pzp
    - Postępowanie odwoławcze - co się zmieni?
    - Szerszy zakres zaskarżenia
    - Postępowanie skargowe - dłuższe terminy na kwestionowanie orzeczeń KIO
    - Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych
    - Pozasądowe rozstrzyganie sporów w relacji Zamawiający - Wykonawca. Koniec wieloletnich postępowań sądowych?

5. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Barbara Pietrzak - Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy)

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)

- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)