Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

ochrona danych i informacji niejawnych

« powrót
Nowe przepisy dotyczące Ochrony Danych Osobowych - kompendium wiedzy
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:   Kraków, hotel Campanile, ul. Św. Tomasza 34  
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + poczęstunek    

O SZKOLENIU:

I. Wprowadzenie
1. Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? - krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych
2. Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
3. RODO - na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
4. UODO a RODO - co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)
5. Pozycja prawna ABI w organizacji
II. Podstawowe pojęcia
1. Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?
- podstawy i terminologia według UODO
2. Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
- zmiany w podstawowych definicjach
- nowe definicje i terminy w RODO
- Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice
3. Na czym polega pseudonimizacja?
4. Co to jest przenoszenie danych według RODO?
5. Przesłanki legalności przetwarzania danych według RODO
6. Zasady przetwarzania danych według RODO

III. Umowy powierzenia a prawo do kontroli procesora teraz i w RODO

IV. Obowiązek informacyjny teraz i według RODO

V. Zapewnienia zapoznania osób przetwarzających dane osobowe z przepisami-świadomość przetwarzania danych osobowych
1. Według UODO (przypomnienie):
• ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
• rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości
2. Według RODO:
• szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
• budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
• privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji

VI. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
1. Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie):
• zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
• zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
• upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
2. Zabezpieczenia według RODO:
• zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
• ocena skutków dla ochrony danych
• zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
• deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
• certyfikacja i kodeksy postępowania
• rejestrowanie czynności przetwarzania

VII. Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe
1. Porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
2. Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
• rejestrowanie czynności przetwarzania
• ocena skutków przetwarzania danych
• projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych
• obowiązki informacyjne
• obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
• zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
3. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane

VIII. Inspektor ochrony danych (dawniej ABI)
1. Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO").
2. Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe? Kto musi wyznaczyć inspektora a kto nie?
3. Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
4. Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
5. Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
6. Status Inspektora ochrony danych:
• niezależność ,
• podległość kierownictwu ADO,
• tajemnica zawodowa.
7. Zadania Inspektora ochrony danych:
• informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
• nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
• szkolenia
• audyty
• Współpraca z organem nadzorczym
• pełnie funkcji punktu kontaktowego
• konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
8. Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
9. Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.

IX. Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych np. pełnomocnika lub koordynatora ds. ochrony danych osobowych

X. Sankcje według RODO

XI. Dyskusja


Szkolenie prowadzi: Barbara Każarnowicz - prawnik, praktyk, wieloletni pracownik działów prawnych, organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej , odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych). Uczestnik prac legislacyjnych, doświadczony szkoleniowiec 


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ponad 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- poczęstunek


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech  dni przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506 

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Agnieszka Bobkiewicz

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)