Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

ochrona danych i informacji niejawnych

« powrót
Praktyczne aspekty RODO
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:   Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN) Nowy Świat 72    
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy    

Program szkolenia: 

1. Zagadnienia podstawowe
Podstawy prawne, podstawowe pojęcia, zasady przetwarzania danych osobowych (legalności, celowości, minimalizacji, prawidłowości, ograniczonego czasu przetwarzania, dostępności, poufności i integralności danych) - jak w praktyce rozliczyć się z przestrzegania ww. zasad.

2. Administrator danych i jego obowiązki:
- przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków przy przetwarzaniu danych
- obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników, studentów, absolwentów, uczestników wydarzeń naukowych z przykładowymi klauzulami
- przesłanki przetwarzania danych osobowych - art. 6 i 9 RODO
- kiedy i jak prawidłowo pobierać zgody
- obowiązek zgłaszania incydentów z danymi (zasada 72 godzin)
- anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych - przykłady wykorzystania w szkole wyższej
- obowiązek wyznaczenia IOD - rozliczalność dokonania analizy

3. Prawa jednostki i ich realizacja:
- dostępu do danych, prawo sprzeciwu, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, do bycia zapomnianym,
- wnoszenie skarg do Prezesa UODO i zasady przeprowadzania kontroli,
- prawo do odszkodowania - odpowiedzialność cywilna
- odpowiedzialność karna

4. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych:
- polityka ochrony danych - elementy. Obecna dokumentacja w perspektywie aktualnych wymogów RODO.
- uwzględnianie zasady minimalizacji przy tworzeniu i inwentaryzowaniu zbiorów danych
- instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO.
- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO i Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
- zabezpieczenie danych - aspekt organizacyjny.
- zabezpieczenie danych - fizyczne i informatyczne

5. Podmiot przetwarzający i odbiorca danych - obowiązki
Umowa powierzenia przetwarzania danych, rejestr kategorii czynności - omówienie wzorów

6. Dyskusja i odpowiedzi na pytania


Szkolenie prowadzi: Barbara Każarnowicz - prawnik, praktyk, wieloletni pracownik działów prawnych, organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej , odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych). Uczestnik prac legislacyjnych, doświadczony szkoleniowiec 


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ponad 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech  dni przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506 

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Agnieszka Bobkiewicz

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)