Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

« powrót
Compliance w organizacji
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 22 listopada 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Cel: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wymogami w zakresie wdrożenia systemów ochrony sygnalistów w podmiotach publicznych; poznanie praktycznych zagadnień związanych z procedurami antymobbingowymi i antykorupcyjnymi.

Program szkolenia: 

I. Pojęcie compliance

II. System ochrony sygnalistów u pracodawców publicznych w Polsce

    1. Whistleblowing jako element kontroli zarządczej
    2. Procedury sygnalizacyjne w dotychczasowym polskim ustawodawstwie
    3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii a ustawa polska - implementacja przez państwa członkowskie. Dyrektywa a brak polskiej ustawy
    4. Podmioty zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych
    5. Podstawowe pojęcia dyrektywy i ustawowe: sygnalista, whistleblowing, naruszenie prawa, działania odwetowe, dobra wiara, incydent
    6. Zakres podmiotowy sygnalisty oraz pojęcie „kontekstu związanego z pracą" w świetle dyrektywy i polskiej ustawy
    7. Zakres przedmiotowy dyrektywy i polskiej ustawy
    8. Wyłączenia stosowania przepisów o sygnalistach
    9. Whistleblowing a procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz standardy etyczne
   10. Trzy kanały dokonywania zgłoszeń: wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne
   11. Zgłoszenia anonimowe
   12. Przesłanki objęcia ochroną prawną sygnalisty
   13. Odpowiedzialność sygnalisty za bezprawne zgłoszenie
   14. Wewnętrzny i zewnętrzne kanały zgłoszeniowe
   15. Budowa wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych: wewnętrzny dział, wyznaczona osoba, outsourcing
   16. Formy przyjmowania zgłoszeń
   17. Konsultacje społeczne na etapie wdrożenia regulaminu zgłoszeń
   18. Założenia i prawidłowa konstrukcja regulaminu zgłoszeń - prezentacja przykładowego regulaminu
   19. Wszczęcie i prawidłowe przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
   20. Prowadzenie dokumentacji i rejestrów zgłoszeń
   21. Anonimowość, poufność, ochrona danych osobowych sygnalisty
   22. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach wyjaśniających
   23. Działania odwetowe i środki ochrony prawnej sygnalisty
   24. Zgłoszenia do organu centralnego i organu publicznego
   25. Sankcje karne, cywilnoprawne i administracyjne ciążące na podmiotach zatrudniających
   26. Case study - część warsztatowa

III. Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne

    1. Pojęcie mobbingu. Cechy mobbingu, mobbera i ofiar mobbingu
    2. Mobbing a inne zjawiska niedozwolone w miejscu pracy (dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne)
    3. Przyczyny mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy
    4. Przykłady zachowań mobbingowych - w świetle praktyki i orzecznictwa
    5. Przykłady zachowań niebędących mobbingiem - w świetle praktyki i orzecznictwa
    6. Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy - ujęcie praktyczne (szkolenia, komunikacja, ankietowanie, rozmowy, procedury wewnętrzne)
    7. Mobbing ze strony niepracowników oraz mobbing wobec niepracowników
    8. Przebieg postępowania antymobbingowego
    9. Przetwarzanie danych osobowych w postępowania antymobbingowych i innych wewnątrzzakładowych postępowaniach wyjaśniających
   10. Roszczenia pracownika w związku z mobbingiem i dyskryminacją, z uwzględnieniem ostatnich zmian kodeksu pracy
   11. Dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy
   12. Case study, odpowiedzi na pytania uczestników

IV. Etyka i procedury antykorupcyjne - podstawowe zagadnienia

V. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników


Szkolenie prowadzi dr hab. Małgorzata Mędrala - doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianego compliance - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015. Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym najnowszego komentarza do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.


Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)