Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

« powrót
Umowa zlecenia, umowa o pracę i projektowane zmiany w kodeksie pracy w kontekście RODO oraz inne zmiany w prawie pracy
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:   Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72  
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy    

PROGRAM SZKOLENIA:

W najbliższym czasie planowane są zmiany związane z dostosowaniem przepisów prawa pracy do RODO oraz wprowadzenie tzw. eteczki oraz zmiany w długości przechowywania akt osobowych, ale też wprowadzonych zostało szereg zmian w prawie pracy, mających wpływ na praktyki działów kadr. Między innymi pojawienie się w naszym porządku prawnym uregulowań określających warunki stosowania różnych postaci monitoringu. Legalne stosowanie tego rodzaju rozwiązań po 25 maja 2018 r. wymaga dostosowania przepisów prawa zakładowego oraz dopełnienia szeregu obowiązków informacyjnych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na skrócenie okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Skorzystanie z nowych rozwiązań będzie wymagało jednak podjęcia przez pracodawców dodatkowych działań bezpośrednio po wejściu w życie nowych rozwiązań prawnych, wprowadzenie pracowniczych programów kapitałowych. KOlejne zmiany to zmiany związane z zasadami zrzeszania się w związkach zawodowych, możliwość zweryfikowania przez pracodawcę, czy organizacja związkowa zrzesza wymaganą prawem liczbę członków, oraz zakres ochrony trwałości stosunku prawnego związanego z pełnieniem funkcji związkowej.

Również jesienią 2018 r. zaczną upływać limity dopuszczalnego zatrudnienia na podstawie umowy bądź umów o pracę na czas określony. Zgodnie z zapowiedziami od 1 grudnia 2018 r. jedynym dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy spowodowaną chorobą stanie się e-zwolnienie. Definitywne odejście od zwolnień w postaci papierowej przyniesie kilka skutków, które wymagają przeanalizowania w kontekście dotychczasowych praktyk kadrowych.

Z kolei 6 czerwca 2018 r. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy, które poszerzają możliwość wprowadzenia na wniosek pracownika elastycznych rozwiązań w zakresie organizacji czasu pracy ( niejednokrotnie wiążący dla pracodawcy) 

Program szkolenia: 

1. Stosowanie monitoringu po 25.05.2018 r.:
• warunki legalnego stosowania monitoringu wizyjny;
• zmiany w przepisach prawa zakładowego związane z wprowadzeniem monitoringu;
• oznaczenie pomieszczeń i miejsc, w których będzie stosowany monitoring;
• wzory dokumentów związanych z zastosowaniem monitoringu;
• dopuszczalność stosowania innych niż form monitoringu (monitoring poczty elektronicznej, monitoring korzystania z zasobów internetowych, lokalizacja za pomocą GPS);
• stosowanie monitoringu a ochrona dóbr osobistych pracownika.

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
• jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą?
• postać papierowa akt osobowych a e-teczka - zalety, wady, ryzyka;
• w jakich sytuacjach dokumentacja pracownicza będzie podlegała 10-letniej archiwizacji, a w jakich okres przechowywania będzie wynosił 50 lat?
• przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w e-teczkę;
• przekształcenie e-teczki w dokumentację w postaci papierowej;
• jakie obowiązki informacyjne wobec pracowników i byłych pracowników przynoszą nowe przepisy?
• tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom, byłym pracownikom oraz członkom ich rodziny;
• z ilu części będą się składały akta osobowe w nowym stanie prawnym?
• jakie nowe dokumenty będą podlegały archiwizacji w aktach osobowych?
• harmonogram i ewidencja czasu pracy - nowe zasady sporządzania i prowadzenia;
• przechowanie harmonogramów czasu pracy i innych dokumentów związanych z czasem pracy w dokumentacji pracowniczej.

3. Współpraca ze związkami zawodowymi po 01.01.2019 r.:
• rozszerzenie prawa zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego;
• nowe zasady stwierdzania posiadania przez organizację związkową statusu zakładowej organizacji związkowej;
• nowe zasady uznawania organizacji związkowe za reprezentatywną;
• rozszerzenie zakresu ochrony związanej z pełnieniem funkcji związkowej na osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
• nowe zasady udzielania zwolnień związanych z wykonaniem czynności związkowych

4. Pracownicze plany kapitałowe:
• jakie podmioty będą zobowiązane do wprowadzenia PPK?
• od kiedy nowe rozwiązania wejdą w życie?
• zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;
• uczestnictwo pracowników w PPK i rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK;
• możliwość rezygnacji z udziału w PPK.

5. Umowa o pracę a umowa zlecenia ( elastyczne formy zatrudnienia)
• przedmiot, forma i treść
• cechy charakterystyczne umowy zlecenia
• postanowienia umowy zlecenia wskazujące na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• realizacja umowy zlecenia wskazująca na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (m.in.
• indywidualny grafik pracy, odpracowywanie zwolnień z pracy, zakres obowiązków)
• stosowanie umowy zlecenia wskazujące na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (m.in. równoległa umowa zlecenia dla uniknięcia nadgodzin, umowa zlecenia zawarta po rozwiązaniu stosunku pracy)
• cechy charakterystyczne stosunku pracy - forma umowy o pracę, jej rodzaje, treść - postanowienia charakterystyczne dla stosunku pracy
• umowa cywilnoprawna a podróż służbowa
• umowa cywilnoprawna a badania profilaktyczne, szkolenia BHP oraz inne obowiązki związane z BHP
• składki ZUS i podatki


SZKOLENIE PROWADZI: Barbara Każarnowicz - prawnik, praktyk, wieloletni pracownik działów prawnych, organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej , odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych). Uczestnik prac legislacyjnych, doświadczony szkoleniowiec  


cena szkolenia: 590 zł netto (+23% VAT) 

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.


cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - ok. 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia. 

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)