Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

« powrót
Pracownicze Plany Kapitałowe - kompendium wiedzy
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 1 grudnia 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: online


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
     1) Dodatkowa emerytura.
     2) Zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
     3) Współfinansowanie programu przez strony stosunku pracy.
     4) Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.
II. Terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych
     1) Etap pierwszy - od 1 sierpnia 2019 roku: duże prywatne podmioty zatrudniające.
     2) Etap drugi - od 1 stycznia 2020 roku: średnie prywatne podmioty zatrudniające.
     3) Etap trzeci - od 1 sierpnia 2020 roku małe prywatne podmioty zatrudniające.
     4) Etap czwarty - od1 stycznia 2021 roku: najmniejsze prywatne podmioty zatrudniające i budżetówka.
III. Liczba osób zatrudnionych decydująca o objęciu Pracowniczych Planów Kapitałowych
     1) Osoby uwzględniane w limicie i warunki wliczania.
     2) Wyłączenie przedsiębiorców.
     3) Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
IV. Wybór instytucji finansowej
     1) Podmioty zatrudniające z ZOZ (Zakładowa Organizacja Związkowa) i bez ZOZ.
     2) Kryteria wyboru.
     3) Data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji.
V. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych
     1) Terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach wdrażania PPK.
     2) Forma umowy o zarządzanie PPK.
     3) Obowiązkowe elementy umowy.
     4) Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy.
VI. Podpisanie umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
     1) Terminy na ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach.
     2) Forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
     3) Osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników „z automatu".
     4) Osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników na ich wniosek.
     5) Obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK.
     6) Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy.
VII. Uczestnictwo w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych
     1) Uczestnictwo „z automatu" (kryteria wiekowe).
     2) Uczestnictwo wnioskowe (kryterium wieku i stażu).
     3) Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
     4) Przynależność do kilku systemów PPK.
     5) Uzyskiwanie informacji od instytucji finansowej.
     6) Zmiana podmiotu zatrudniającego.
VIII. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe
     1) Wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika.
     2) Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK.
     3) Ulgi przysługujące z tego tytułu.
     4) Potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK.
IX. Preferencje z budżetu państwa
     1) Jednorazowa wpłata powitalna dla uczestnika PPK.
     2) Dopłata roczna dla pracownika.
X. Dokumentacja Pracowniczych Planów Kapitałowych - analiza wzorów dokumentów
     1) Oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w razie zmiany pracodawcy.
     2) Deklaracja uczestnika rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
     3) Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie).
     4) Deklaracja uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art.
27 ust. 2 ustawy o PPK.
     5) Deklaracja uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej.
     6) Informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
     7) Zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK.
     8) Zmiana deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej.
     9) Deklaracja uczestnika o rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej.
XI. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK
     1) Wypłata środków w przypadkach: osiągnięcia 60 lat, świadczenie małżeńskie, na cele mieszkaniowe.
     2) Poważna choroba uczestnika programu.
     3) Wypłata transferowa.
     4) Zwrot środków.
XII. Podział środków Pracowniczych Planów Kapitałowych w razie rozwodu i śmierci uczestnika
     1) Małżonek mający rachunek PPK.
     2) Małżonek niemający rachunku PPK.
     3) Osoby uprawnione.
XIII. Nadzór na funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych
     1) Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.
     2) Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych uprawnionych do inwestowania środków zgromadzonych na rachunkach PPK.
     3) Ewidencja PPK.
     4) Portal PPK.
     5) Sankcje karne.


SZKOLENIE PROWADZI: Barbara Pietrzak - Każarnowicz - Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych).

Uczestnik prac legislacyjnych . Wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy wyniesione z różnych instytucji - od firm poprzez urzędy administracji rządowej i samorządowej oraz ukończone kursy z zakresu prawa angielskiego, amerykańskiego i europejskiego, a także działalność publicystyczna dały bazę do specyficznego podejścia w zakresie prowadzonych szkoleń, stąd praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do zapotrzebowania kursantów są ich nieodzownym elementem.

Od lat związana z sektorami gospodarczymi gdzie ochrona danych osobowych, zagadnienia poufności są podstawą prowadzenia działalności biznesowej. Wprowadzała normę ISO, wdrażała politykę ochrony danych osobowych, jednocześnie doradzała w bieżącej obsłudze prawnej firm. Od kwestii podatkowych, poprzez tworzenie umów, ogólnych warunków ubezpieczenia, obsługę spraw sądowych, tworzenie zapisów ustawowych. Do jej doświadczeń zawodowych zalicza się także współpraca z syndykiem masy upadłości, firmami z sektora budowlanego, komputerowej, gospodarki odpadami, JST.


Cena szkolenia: 560,00 zł netto ( + 23% VAT )

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia 

 Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec 

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)