Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

« powrót
Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 roku – nowy obowiązek dla płatników składek na podstawie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Praktyczne warsztaty w zakresie stosowania, konstruowania i zgłaszania umów
Zapisz się na szkolenie
czas trwania szkolenia:   godz. 9.30 - 14.30    
miejsce szkolenia:   online  
w cenie szkolenia:   certyfikat + materiały    

Od 1 stycznia 2021 roku, na mocy art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzony zostanie obowiązek informowania ZUS - przez płatników składek - o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Aby należycie przygotować swoją instytucję do prawidłowego wykonywania w.w. obowiązku zgłoszeniowego proponujemy Państwu warsztaty, których celem będzie omówienie przepisów prawnych wprowadzających ten obowiązek, a także przedstawienie zasad prawidłowego stosowania umów o dzieło (w tym umów o dzieło autorskie) i konstruowania ich kluczowych zapisów. Zagadnienia zawarte w programie szkolenia będą przedstawiane w oparciu o przykłady z praktyki i będą uwzględniały aktualne orzeczenia sądów.

Warsztaty polecane są szczególnie firmom z branży kreatywnej, informatycznej, edukacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego, reklamowej, rozrywkowej, produkcji audiowizualnej i fonograficznej, wydawniczej, architektonicznej, inżynierii budowlanej, administracji publicznej oraz instytucjom kultury (teatrom, muzeom, filharmoniom, domom kultury), a w szczególności osobom zajmującym się przygotowywaniem i rozliczaniem umów o dzieło, tj. pracownikom działów HR, księgowości oraz prawnikom.


Program szkolenia:

I. Czym jest umowa o dzieło?
    1. Pojęcie „dzieła" i charakterystyka jego elementów konstytutywnych pozwalających na ustalenie, czy mamy do czynienia z „dziełem"
    2. Przedmiot umowy o dzieło (przykłady z aktualnego orzecznictwo sądów) oraz kluczowe elementy umowy o dzieło 
    3. Rezultaty materialne i niematerialne
    4. Co eliminuje umowę z kategorii umów o dzieło?
    5. Specyfika autorskiej umowy o dzieło
II. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - omówienie różnic 
    1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania
    2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką umową będziemy mieli do czynienia w konkretnym przypadku? - z umową rezultatu (umową o dzieło), czy z umową starannego działania (umową zlecenie lub inną umową o świadczenie usług) - omówienie poszczególnych kryteriów kwalifikacyjnych
III. Próby kwalifikacji - jako umów o dzieło - umów zawieranych w poszczególnych branżach - działalność wydawnicza i dziennikarska, edukacja i działalność szkoleniowa, nauka i szkolnictwo wyższe, reklama, produkcja audiowizualna i fonograficzna, kultura i rozrywka, umowy z artystami wykonawcami - aktorami, instrumentalistami, muzykami, reżyserami, scenografami, scenarzystami  - omówienie na przykładach z praktyki oraz w oparciu o aktualne stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego
IV. Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:
    1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia
    2. Wzory informacji o zawartych umowach o dzieło
V. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło
    1. Opis przedmiotu umowy (parametryzacja dzieła)
    2. Określenie obowiązków przyjmującego zamówienie i zasad jego odpowiedzialności
    3. Sposoby ustalania wynagrodzenia za wykonanie dzieła
    4. Dostarczenie i przyjęcie dzieła, usuwanie wad (usterek) dzieła
    5. Odstąpienie od umowy o dzieło
    6. Postanowienia umowy o dzieło autorskie (utwór jako rezultat umowy, pola eksploatacji, dyspozycje odnośnie praw autorskich, zasady kształtowania wynagrodzenia)


Na zakończenie warsztatów przewidziane są krótkie konsultacje prawne dla uczestników szkolenia.


SZKOLENIE PROWADZI Joanna Karasińska - radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą prawną firm, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń oraz instytucji kultury i nauki. Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania. Od wielu lat zajmuje się stałą obsługą prawną oraz sprawami licencyjnymi Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Cena  szkolenia online: 660,00 zł netto ( + 23% VAT) od osoby
Czas trwania szkolenia: 9.30 - 14.30

Cena zawiera:
- udział w szkoleniu jednej osoby 
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
- materiały szkoleniowe
 Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony.  

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech dni przed terminem szkolenia. 

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)