Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

instytucje kultury

« powrót
Zamknięcie roku budżetowego 2023 w instytucjach kultury
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 5 grudnia 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.

Omówione zostaną m.in. doświadczenia związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadzonymi w latach 2016-2017
- sposobu rozliczania wyniku finansowego
- przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych
- sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora
- zasad tworzenia funduszu rezerwowego
- funkcjonowania centrów usług wspólnych
- obowiązków w zakresie JPK
- obowiązek sporządzania not podatkowych

Program szkolenia 

1.Wprowadzenie
    - Czy wprowadzono zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości odnośnie:
       a) Zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego
       b) Określania zasad ustalania proporcji i prewskaźnika VAT
       c) aktualizacji wzoru stosowanych „dodatkowych informacji i objaśnień" - tu noty podatkowe
     - Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
     - Określenia „poziomu istotności"

2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
     - Aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
     - Czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
     - Przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
     - Procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego
     - Aktualizacja systemu kontroli zarządczej
     - Porządkowanie „majątku"- w tym zbywanie zbędnych składników mienia

3. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej" z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury
     - Odpowiedzialność za inwentaryzację
     - Uproszenia w formach i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji
     - Zasady organizacji inwentaryzacji
     - Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
     - Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
     - Rola i uprawnienia biegłego rewidenta
     - Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja
     - Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów

4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
     - Wycena bilansowa aktywów i pasywów
     - Zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur)
     - Prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust. 4 UoR (m.in. rezygnacja z tworzenia rezerw, ustalanie poziomu istotności)
     - Korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
     - Wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
     - Bilans instytucji kultury
     - Rachunek zysków i strat
     - Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
     - Rachunek przepływów pieniężnych
     - Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i forma jej przedkładania organizatorowi i dla Szefa KAS

5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych - przykłady ewidencji bilansowej

6. Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury

     - Plan finansowy wg. wymogów prawa finansów publicznych

7. Umowy cywilno-prawne - obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
     - Koszty uzyskania przychodów - projekt interpretacji ogólnej umowy o dzieło i KUP
     - Propozycja „ozusowania" wszystkich umów cywilno-prawnych

8. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8 i CIT 8/0

9. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków jednostek finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec
Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)