Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

instytucje kultury

« powrót
Zamknięcie roku 2018 w instytucjach kultury
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 29 stycznia 2019 r. godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72
cena szkolenia: 590 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + serwis kawowo - kanapkowy)


Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych.

Omówione zostaną min. doświadczenia związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadzonymi w 2016 i 2017 roku:

• sposobu rozliczania wyniku finansowego
• przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych
• sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora
• zasad tworzenia funduszu rezerwowego
• funkcjonowania centrów usług wspólnych
• obowiązków w zakresie JPK

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
- czy wprowadzono zmiany w zasadach (polityce )rachunkowości odnośnie zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego i określania zasad ustalnia prewskaźnika VAT

2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
- aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
- czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
- przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
- procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego
- aktualizacja systemu kontroli zarządczej
- porządkowanie „majątku" - w tym zbywanie zbędnych składników mienia

3. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej" z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury

4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
- wycena bilansowa aktywów i pasywów
- zdarzenia po dniu bilansowym ( zasada 12-tu faktur, )
- prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust.4 UoR (min. rezygnacja z tworzenia rezerw, ustalanie poziomu istotności)
- korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
- wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
- bilans instytucji kultury
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- zatwierdzanie sprawozdania finansowego

5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych - przykłady ewidencji bilansowej

6. Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury
- plan finansowy wg wymogów prawa finansów publicznych

7. Umowy cywilno-prawne - obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
- koszty uzyskania przychodów -po przekroczeniu limitu

8. Prezentacja najważniejszych zmian w zasadach ewidencjonowania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych

9. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8 i CIT 8/0

10. Zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej od 1 stycznia 2016 roku
- omówienie dotychczasowych doświadczeń .
- potencjalna możliwość prowadzenia rachunkowości w ramach centrów usług wspólnych

11. Konsultacje
- jednolity plik kontrolny a instytucje kultury
- zasady stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury od 1 stycznia 2018 r.


Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury, doświadczony i ceniony szkoleniowiec.


Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.


cena szkolenia: 590 zł netto (+23% VAT) zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - ok. 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech dni przed terminem szkolenia.

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia onlineProgram szkolenia PDF
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)