Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

instytucje kultury

« powrót
Rachunkowość w instytucjach kultury - kompendium wiedzy
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 11 maja 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 

Wprowadzenie

  • Ustawa o rachunkowości a ustawa o finansach publicznych
  • Odpowiedzialność za rachunkowość
1.  Zasady (polityka) rachunkowości instytucji kultury
   - Uchwała określająca zasady (politykę) rachunkowości
   - Statut
   - Regulamin organizacyjny
   - Regulamin wynagrodzeń
   - Instrukcja kontroli wewnętrznej
   - Instrukcja kasowa
   - Pojęcie systemu „kontroli zarządczej"
2.    Uproszczenie w rachunkowości

3.    Metody wyceny aktywów i pasywów - aktywy trwałe ewidencja syntetyczna i analityczna 
   - wycena należności i zobowiązań
   - wycena zapasów
4. Ewidencja kosztów - warianty ewidencji kosztów

5. Zakładowy plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych jako załącznik do zasad (polityki) rachunkowości

   - Indeks typowych księgowań 
6. Archiwizacja dowodów księgowych i sprawozdań finansowych

7. Zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej"

8 . Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
    - Wycena bilansowa aktywów i pasywów
    - Zdarzenia na przełomie roku i po dniu bilansowym
   - Wprowadzenie -  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
    - Bilans instytucji kultury
    - Rachunek zysków i strat
    - Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
    - Rachunek przepływów pieniężnych

9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego

    - Rozliczanie wyniku finansowego
    - Składanie sprawozdania do rejestru instytucji

10. Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury


11.  Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury, doświadczony i ceniony szkoleniowiec


Cena szkolenia: 400,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)