Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Przebieg procesu inwestycyjnego w 2023 r. zgodnie z aktualnym Prawem budowlanym
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 22 maja 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 

 1. Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające na realizację inwestycji budowlanych

2. Projekt zmian systemu planowania przestrzennego

3. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
     a)  Inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego (LIPC)
     b)  Inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy (WZ)
     c)  Inwestycje nie wymagające ustaleń urbanistycznych
     d)  postępowania umarzane

4. Przebieg postępowania w sprawie ustalenia LICP i WZ
     a) Uregulowania wspólne
     b) Różnice w przebiegu postępowań o ustaleniu WZ i o LIPC
     c) „
Lex specjalis" i specjalne uregulowania dla szczególnych postępowań
     d) Cyfryzacja procedur
     e) Terminy na wydanie decyzji
     f) Specjalne uregulowania dla budynków mieszkalnych pow. zab. ≤ 70 m²

5. Rodzaje obiektów budowlanych i rodzaje robót budowlanych 
     a) Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż i instalowanie
     b) Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe

6. Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych 
     a) Pozwolenie na budowę
           - nowy projekt budowlany, cyfrowy projekt budowlany - zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie oraz kolejne zmiany
           - zmienione zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
     b) Zgłoszenie robót budowlanych
     c) Elektroniczny dziennik budowy - eDB
     d) Tablica budowy - wymagania ustawowe
     e) Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - załączniki

7. Uczestnicy procesu budowlanego, ich obowiązki i uprawnienia
     a) Obowiązki inwestora
     b) Uprawnienia i obowiązki uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego
     c) Elektroniczny Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych - eCRUB

8. Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunków pozwolenia na budowę albo zgłoszenia
     a) Kryteria definiowania istotnego i nieistotnego odstąpienia
     b) Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień 
     c) Odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej wymagające zamiennej dokumentacji projektowej

9. Samowola budowlana
     a) Nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
     b) Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

10. Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania obiektu
     a) Dokumenty wymagane przy zakończeniu budowy
     b) Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu
     c) Pozwolenie na użytkowanie
     d) Użytkowanie części obiektu budowlanego

11. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i jego konsekwencje

12. Podjęcie użytkowania i obowiązek założenia książki obiektu budowlanego KOB albo c-KOB
     a) Obiekty dla których nie ma obowiązku prowadzenia KOB
     b) Okresy przejściowe dla KOB i c-KOB

13. Zmiana sposobu użytkowania na zgłoszenie albo pozwolenie na budowę

14. Projektowane zmiany przepisów

15. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 620,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)