Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Prawo budowlane - istotne zmiany w 2023 r.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 23 lutego 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 

1. Cyfrowe dokumenty i cyfrowe postępowania w budownictwie
      a) Elektroniczny centralny rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi (e-CRUB) od 1 sierpnia 2022 r.
      b) Cyfrowe procedury budowlane
          - platforma e-budownictwo - zmiany wprowadzone 10 sierpnia 2022 r.
          - projektowany obowiązek procedur cyfrowych w systemie SOPAB
     c) Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB) - od 1 stycznia 2023 r.
     d) Elektroniczny dziennik budowy (e-DB) od 27 stycznia 2023 r.

2. Definicje ze słowniczka ustawy PB
a) Definicje dokumentacji budowy - zmiany od 27 stycznia 2023 r.
     b) Projektowane zmiany
     c) Projektowane nowe definicje przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego
     d) Projektowane nowe definicje oceny technicznej i ekspertyzy technicznej

3. Zasady realizacji robót budowlanych
     a) Wyjątki
     b) Regulacje szczególne po zmianach

4. Lista budów
     a) Nie wymagających pozwolenia na budowę
     b) Nie wymagających zgłoszenia
     c)
 Projektowane nowe budowy bez pozwolenia

5. Lista robót budowlanych
     a) Nie wymagających pozwolenia na budowę
     b) Nie wymagających zgłoszenia
     c) Projektowane nowe roboty bez pozwolenia na budowę

6. Zgłoszenie robót
     a) Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
     b) Dodatkowe dokumenty wymagane do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m ²
     c) Zgłoszenia budów bez możliwości wniesienia sprzeciwu - obowiązujące przepisy i projektowane doprecyzowania

7. Roboty rozbiórkowe - szczególne uregulowania
     a) Wymagane procedury
     b) Wymagane dokumenty
     c) Projekt rozbiórki

 8. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
     a) Wymagane dokumenty
     b) Nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 21 września 2022 r.
     c) P
rojektowane zmiany

9. Pozwolenie na budowę - cyfrowe procedury
     a) Nowy formularz uzupełnienia wniosku

10. Trzyczęściowy nowy projekt budowlany, projekt cyfrowy - zapisy ustawowe oraz kolejne zmiany w przepisach wykonawczych
     a) Projekt zagospodarowania działki - mapa do celów projektowych
     b) Projekt architektoniczno-budowlany - ograniczony zakres
     c)
 Projekt techniczny a projekt wykonawczy
     d) Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - odroczenie terminów zmian wszystkich WT i nowe WT
     e) Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
     f) Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z ustawy o elektromobilności

11. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę
     a) Projektowane ograniczenia zakresu sprawdzania dokumentacji projektowej przez organy AA-B
     b) Projektowana likwidacja zatwierdzania dokumentacji projektowej w decyzji o pozwoleniu na budowę 

12. Projektowany wymóg składania dodatkowego oświadczenia do odwołania i do zażalenia

13. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - obowiązki i uprawnienia po zmianach
     a) Projektant
     b) Kierownik budowy
     c) Inspektor nadzoru inwestorskiego
     d) Rzeczoznawca budowlany - projektowane nowe uprawnienia dla rzeczoznawców

14. Projektowane poszerzenia możliwości uzyskania uprawnień budowlanych przez techników i skrócenie czasu praktyki odbywanej pod patronatem osoby z uprawnieniami budowlanymi i 5 letnim doświadczeniem

15. Budowa
     a) D
ziennik budowy - papierowy i elektroniczny dziennik budowy (e-BD)
     b) Obowiązek ustanowienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
     c) Obowiązek geodezyjnego wytyczenia obiektu - nowe obiekty od 3 stycznia 2022 r. i projektowane zmiany

16. Istotne odstąpienie - ustawowe kryteria kwalifikacji
     a) Zmiany od 10 sierpnia 2022 r.
     b) Zmiany od 21 września 2022 r.
     c) Projektowana zasada „żółtej kartki" w przypadku nielegalnego istotnego odstąpienia od dokumentacji projektowej 

17. Oddanie obiektu do użytkowania - cyfrowe procedury
     a) Wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
     b) Wymagalność pozwolenia na użytkowanie
     c) Dokumenty niezbędne w postępowaniu - nowe uregulowania
     d) Zakres obowiązkowej kontroli - zmiana zakresu kontroli
     e) Szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków o pow. zab. do 70 m ² oraz budynków rekreacji indywidualnej o pow. zab. od 35 m² do 70 m²
     f) Projektowana zmiana zasad zakończenia budowy i podjęcia użytkowania obiektu budowlanego

18. Samowola budowlana
     a) Obowiązujące procedury legalizacyjne
     b) Legalizacja na wniosek
     c) Legalizacja 20 letnich samowoli - uproszczone procedury i specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
     d) Legalizacja obiektów budowlanych, których budowa została zakończona przed 1 stycznia 1995 r - możliwość wyboru procedury legalizacji

19. Użytkowanie obiektów budowlanych
     a) Zmiany dot. kontroli rocznych
     b) Protokół kontroli okresowych - nowe załączniki do protokołów
     c) Cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych
     d) Cyfrowa książka obiektu budowlanego od 1 stycznia 2023 r.
     e) Okresy przejściowe dla prowadzenia KOB i c-KOB
     f) Projektowane zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do kontroli „dużych obiektów budowlanych" i kontroli bezpieczeństwa w obiektach

20. Projektowane nowe uprawnienia organów NB dot. obiektów w nieprawidłowym stanie technicznym
     a) Nakładanie obowiązków na gminy
     b) Wykonania zastępcze i egzekucja komornicza
 
21. Zmiana sposobu użytkowania - nowe załączniki do wniosku i cyfryzacja procedur
     a) Projektowane zmiany w zakresie wymagalności ekspertyzy rzeczoznawcy ds. ppoż.

22. Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r. - zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany"

23. Projektowane zmiany w przepisach szczególnych

24. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 620,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
w wersji online
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)