Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Użytkowanie obiektów budowlanych w świetle przepisów Prawa budowlanego 2023 - Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 21 kwietnia 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 
 
1. Podjęcie użytkowania w obiekcie
    a) Przejęcie dokumentów od inwestora lub wykonawcy obiektu budowlanego
    b) Uzupełnianie braków w dokumentacji
    c) Obowiązek informacyjny związany z uruchomieniem i zmianą źródła ciepła w budynku - CEEB

2. Nielegalne użytkowanie obiektu
    a) Legalizacja po zmianach z 19.09.2020 r.

3. Założenie książki obiektu budowlanego (KOB)
    a) Kiedy wprowadzono obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego i dla jakich obiektów - przepisy przejściowe
    b) Które obiekty budowlane wymagają prowadzenia książki obiektu budowlanego - zmiany wynikające z art. 29 Pb
    c) Upoważnieni do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego
    d) Cyfrowa książka obiektu budowlanego - cKOB zmiany od 1.01.2023 r.

4. Kontrole okresowe
    a) Kontrole roczne
    b) Kontrole przewodów dymowych - elektroniczny wzór protokołu kontroli
    c) Kontrole dużych obiektów budowlanych - nieprzekraczalne terminy: 30 listopada i 31 maja każdego roku
    d) Kontrole pięcioletnie
    e) Kontrole z nakazu nadzoru budowlanego
    f) Kontrole na wniosek mieszkańców lokali mieszkalnych

5. Kontrole bezpieczeństwa obiektu budowlanego
    a) Obowiązek przeprowadzenia kontroli, czy obowiązek dołożenia należytej staranności
    b) Przepisy karne

6. Protokół kontroli - zmiany przepisów od 19.09.2021 r.
    a) Zakres protokołu
    b) Obowiązki kontrolującego i odpowiedzialność kontrolującego

7. Osoby uprawnione do przeprowadzania
okresowych kontroli obiektów budowlanych
    a) Odpowiednia specjalność uprawnień budowlanych
    b) Osoby z uprawnieniami dozorowymi
    c) Mistrz kominiarski i kominiarz

8. Kontrole kotłów i instalacji klimatyzacji zgodnie z wymaganiami ustawy o charakterystyce energetycznej
    a) Zakres kontroli i terminy kontroli
    b) Uprawnieni do przeprowadzania kontroli
    c) Obowiązki kontrolujących
    d) Elektroniczny system rejestracji uprawnionych do przeprowadzania kontroli
    e) Elektroniczny system rejestracji protokołów

9. Nakazy wydawane przez organy nadzoru budowlanego
    a) Nakaz przeprowadzenia kontroli
    b) Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
    c) Nakaz rozbiórki
    d) Nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego
    e) Zakaz użytkowania obiektu budowlanego
    f) Zapewnienie niezbędnych środków zabezpieczających budynek

10. Katastrofa budowlana a awaria
    a) Obowiązki właściciela obiektu w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej i awarii
    b) Przebieg postępowania w sprawie katastrofy budowlanej

11. Roboty budowlane w użytkowanym budynku

    a) Przebudowa, remont instalowanie na zgłoszenie i bez zgłoszenia
    b) Rozbiórki na pozwolenie, na zgłoszenie i bez zgłoszenia

12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
    a) Dokumenty wymagane do zgłoszenia albo pozwolenia na budowę
    b) Skutki nielegalnej zmiany sposobu użytkowania i legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania

13. Obowiązek wyposażenia obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych w punkty ładowania

14. Pozostałe obowiązki

15. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 620,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)