Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Prawo budowlane 2023 - interpretacja aktualnych przepisów i kierunki przewidywanych zmian
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 30 listopada 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 
 
1. Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i okresy przejściowe tych zmian

2. Zmieniane i nowe definicje ze słowniczka ustawy PB

    a) Definicja dokumentacji budowy
    b) Definicja dokumentacji technicznej od 3.06.2023 r.

3. Zasady realizacji robót budowlanych
    a) Zasady generalne i wyjątki
    b) Lista robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - nowe roboty na liście art. 29
        - Budowy wymagające zgłoszenia
        - Budowy niewymagające zgłoszenia
        - Roboty wymagające zgłoszenia
        - Roboty niewymagających zgłoszenia

4. Zgłoszenie robót
    a) Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
    b) Zgłoszenie budowy wymagające dołączenia decyzji WZ - rozszerzenie listy od września 2023 w związku ze zmianą ustawy o PiZP
    c) Dodatkowe dokumenty wymagane do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m ²
    d) Zgłoszenia budów bez możliwości wniesienia sprzeciwu - obowiązujące przepisy i projektowane doprecyzowania
   e) Projektowane zniesienie obowiązku ostemplowania dokumentacji projektowej do zgłoszenia

5. Roboty rozbiórkowe - szczególne uregulowania
    a) Wymagane procedury
    b) Wymagane dokumenty
    c) Projekt rozbiórki - problemy dot. zawartości opracowania i kwalifikacji autora

6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
    a) Nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę od 21.09.2022 r.

7. Pozwolenie na budowę - cyfrowe procedury

8. Cyfrowy projekt budowlany - projekt obowiązkowego sporządzania projektu cyfrowego
    a) Projekt zagospodarowania działki
    b) Projekt architektoniczno-budowlany
    c) Projekt techniczny a projekt wykonawczy

9. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę
    a) Projektowane ograniczenie zakresu sprawdzania dokumentacji projektowej przez organy AA-B
    b) Projektowana likwidacja zatwierdzenia dokumentacji projektowej w decyzji o pozwoleniu na budowę

10. Projektowane wymogi jakie muszą spełniać odwołania i zażalenia do rozstrzygnięć budowlanych

11. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - obowiązki i uprawnienia po zmianach
    a) Projektant
    b) Kierownik budowy
    c) Inspektor nadzoru inwestorskiego
    d) Rzeczoznawca budowlany - projektowane nowe uprawnienia dla rzeczoznawców

12. Projektowane poszerzenia możliwości uzyskania uprawnień budowlanych przez techników i skrócenie czasu praktyki odbywanej pod patronatem osoby z uprawnieniami budowlanymi

13. Budowa
    a) Elektroniczny dziennik budowy (e-BD) - terminy przejściowe wprowadzenia

14. Istotne odstąpienie - ustawowe kryteria kwalifikacji

    a) Projektowana zasada „żółtej kartki" w przypadku nielegalnego istotnego odstąpienia od dokumentacji projektowej

15. Oddanie obiektu do użytkowania - przypadki i obowiązki inwestorów
    a) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie 
    b) Zgłoszenie zakończenia budowy
    c) Informacja o przystąpieniu do użytkowania - projektowana zmiana
    d) Udział PSP i PISE w czynnościach odbiorowych - doprecyzowania przepisów
    e) Dokumenty niezbędne w postępowaniach
    f) Zakres obowiązkowej kontroli
    g) Szczególne regulacje dot. budynków jednorodzinnych w tym budynków realizowanych w celu zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych

16. Samowola budowlana - obowiązujące procedury legalizacyjne
    a) Elektroniczna platforma wykonań zastępczych

17. Budowy wymagające uzyskania decyzji WZ - rozszerzenie listy od września 2023 w związku ze zmianą ustawy o PiZP

18. Użytkowanie obiektów budowlanych
    a) Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB) - okresy przejściowe i wyjątki dot. stosowania przepisów
    b) Zmiany dot. kontroli rocznych
        - Elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych - obowiązkowe od 18.09.2023 r.
        - Elektroniczne zamawianie kontroli przewodów kominowych
        - Elektroniczny protokół czyszczenia przodów kominowych - obowiązkowy od 18.09.2023 r.
     c) Projektowane zmiany dot. zakresu kontroli pięcioletniej
     d) Projektowane zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do kontroli „dużych obiektów budowlanych" i kontroli bezpieczeństwa w obiektów

19. Zmiana sposobu użytkowania - nowe załączniki do wniosku i cyfrowe procedury
     a) Projektowane zmiany w zakresie wymagalności ekspertyzy

20. Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r. - zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany"

21. System obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie SOPAB

     a) Platforma e-budownictwo - zmiany wprowadzone 10.08.2022 r., obowiązek procedur cyfrowych w systemie SOPAB
     b) Cyfrowe procedury w przepisach szczególnych

22. Pytania i odpowiedzi
szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 620,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)