Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Obiekty zabytkowe - roboty budowlane zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 18 grudnia 2023 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 
 
1. Ustalenia aktów prawa miejscowego wpływające na realizację robót budowlanych w obiektach zabytkowych i na obszarach zabytkowych
     a) Studium gminne
     b) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, plan rewitalizacji i uchwała krajobrazowa
        - Ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do aktów prawa miejscowego
        - Problemy z nieprawidłowymi ustaleniami aktów prawa miejscowego - orzecznictwo sądów administracyjnych

2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych
     a) Wymagalność decyzji
     b) Udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
     c) Ustalenia decyzji

3. Określenie zamierzeń inwestycyjnych zgodnie ze słowniczkiem ustawy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
     a) Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont
     b) Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
     c) Rozpoczęcie robót budowlanych
     d) Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
     e) Zabytek nieruchomy, zabytek archeologiczny
     f) Prace konserwatorskie, prace restauratorskie
     g) Historyczny układ urbanistyczny, historyczny zespół zabytków
     h) Otoczenie zabytku

4. Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

5. Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
     a) Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        - Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        - Milcząca zgoda i zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - projektowane zmiany
     b) Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w obiektach rejestrowych i obiektach z gminnej ewidencji - zmienione wymagania dla obiektów z gminnej ewidencji od 19 września 2021 r.
     c) Pozwolenie na budowę - cyfrowe procedury
        - Wniosek o pozwolenie na budowę
        - Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
        - Nowy projekt budowlany - zmiany w Prawie budowlanym i nowe rozporządzenie z późniejszymi zmianami
        - Informacje o zakazie prowadzenia robót budowlanych wynikających z prewencyjnej ochrony obiektów zabytkowych i projektowane zmiany
     d) Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie organu
        - Dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
        - Sprzeciw fakultatywny dla robót budowlanych mogących pogorszyć stan zachowania zabytków
        - Wymóg zgłoszenia robot budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
     e) Dziennik budowy i elektroniczny dziennik budowy (e-DB) - obowiązujące przepisy i zmiany
        - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

6. Przebieg procesu budowlanego w obiektach zabytkowych
     a) Obowiązki inwestora
     b) Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego

7. Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych wynikające z ustaw
     a) O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
     b) Prawo budowlane po zmianach

8. Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie wykonywania robót budowlanych w zabytkach - obowiązujące przepisy i projektowane zmiany

9. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
     a) Definicja nieistotnego odstąpienia
     b) Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstępstw
     c) Wymóg zamiennego pozwolenie na budowę

10. Samowola budowlana jej konsekwencje i legalizacja
     a) Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę
     b) Nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
     c) Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
     d) Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania
     e) Legalizacja uproszczona
     f) Legalizacja na podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974 r.

11. Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
     a) Bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
     b) Niezgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
     c) Po objęciu obiektu prewencyjną ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - obowiązujące przepisy i projektowane zmiany

12. Zakończeniu robót budowlanych
     a) Wymagane dokumenty
     b) Zakończenie budowy
     c) Zgłoszenie obiektu do użytkowania
     d) Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie
     e) Obowiązki informacyjne wynikające ze zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu bądź jego części
     a) Zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
     b) Wymagane dokumenty - zmiany
     c) Wymagalność pozwolenia na budowę przy zmianie sposobu użytkowania wymagającej wykonania robót budowlanych
     d) Legalizacja nielegalnej zmiany sposobu użytkowania i jej konsekwencje

14. Pytania i odpowiedzi
szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 620,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)