Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Prawo budowlane 2024 - interpretacja przepisów i kierunki przewidywanych zmian w prawodawstwie
Zapisz się na szkolenie
termin szkolenia: 28 lutego 2024 r.
czas trwania szkolenia:
9.30-14.30
(w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

Program szkolenia:
 
1. Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i okresy przejściowe tych zmian

2. Zmieniane i nowe definicje ze słowniczka ustawy PB
   a) Definicja dokumentacji budowy
   b) Definicja dokumentacji technicznej od 3.06.2023 r.

3. Zasady realizacji robót budowlanych
   a) Zasady generalne i wyjątki
   b) Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę - nowe roboty budowlane, problemy interpretacyjne i orzeczenia sądów administracyjnych
       - Budowy wymagające zgłoszenia
       - Budowy niewymagające zgłoszenia
       - Roboty wymagające zgłoszenia
       - Roboty niewymagających zgłoszenia

4. Zgłoszenie robót
   a) Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
   b) Zgłoszenie budowy wymagające dołączenia decyzji WZ - rozszerzenie listy od 24.09.2023 w związku ze zmianą ustawy o PiZP

5. Roboty rozbiórkowe - szczególne uregulowania

   a) Wymagane procedury
   b) Wymagane dokumenty
   c) Projekt rozbiórki - problemy dot. zawartości opracowania i kwalifikacji autora

6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
   a) Nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę od 21.09.2022 r.

7. Pozwolenie na budowę - cyfrowe procedury

8. Cyfrowy projekt budowlany
   a) Projekt zagospodarowania działki
   b) Projekt architektoniczno-budowlany
   c) Projekt techniczny a projekt wykonawczy
   d) Zmiana warunków technicznych od 1.04.2024 r.
   e) Zmiana zakresu projektu budowlanego od 1.04.2024 r.

9. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

10. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - obowiązki i uprawnienia po zmianach
   a) Projektant
   b) Kierownik budowy
   c) Inspektor nadzoru inwestorskiego

11. Budowa
   a) Elektroniczny dziennik budowy (e-DB) - terminy przejściowe i końcowe terminy wprowadzenia

12. Istotne odstąpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i zmiany w projekcie technicznym - ustawowe kryteria kwalifikacji i zasady wprowadzania zmian

13. Oddanie obiektu do użytkowania - przypadki, stanowiska GINB i orzeczenia sądów
   a) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
   b) Zgłoszenie zakończenia budowy
   c) Udział PSP i PISE w czynnościach odbiorowych i problemy z uwagami i sprzeciwem
   d) Dokumenty niezbędne w postępowaniach
   e) Zakres obowiązkowej kontroli

14. Samowola budowlana - obowiązujące procedury legalizacyjne
   a) Elektroniczna platforma wykonań zastępczych

15. Użytkowanie obiektów budowlanych
   a) Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)
       - Obowiązkowa c-KOB dla nowych obiektów budowlanych od 1 stycznia 2024 r.
       - Okresy przejściowe i końcowe daty dla papierowych KOB
       - Wyjątki dot. c-KOB
   b) Zmiany dot. kontroli rocznych
       - Elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych - obowiązkowe od 18.09.2023 r.
       - Elektroniczny protokół czyszczenia przewodów kominowych - obowiązkowy od 18.09.2023 r.
       - Dobrowolne inwentaryzacje budynków przez mistrzów kominiarskich i gminy
       - Zamawianie on-line przeglądów przewodów kominowych
       - Inwentaryzacja budynku i uproszczony audyt energetyczny

16. Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r. - zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany"

17. Cyfryzacja w budownictwa - etapy wprowadzania

18. Pytania i odpowiedzi


szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Cena szkolenia: 640,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)