Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Specustawa drogowa i zasady wydawania decyzji ZRID 2024
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 16 lutego 2024 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


• nowe przesłanki zawieszania postępowań i wstrzymywania wykonania decyzji ZRID
nowe uprawnienia organizacji ekologicznych
decyzje ZRID po zmianach prawa budowlanego (cyfryzacja, cyfrowy dziennik budowy) -
nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518)

Program szkolenia:

1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej
2. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudowa
3. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD
4. Zakres stosowania Specustawy
5. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych
6. Przygotowanie inwestycji drogowej
7. Realizacja inwestycji drogowej - decyzja ZRID
8. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
9. Cyfryzacja procedur budowanych w procesie budowy dróg
10. Zmiana ustawy ocenowej ustawą z dnia 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
     • Zwiększenie uprawnień przysługujących stronom postępowania i organizacjom ekologicznym
     • Zapewnienie zgodności decyzji ZRID z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnienia jej postanowień
     • Rozpoczęcie realizacji inwestycji, co do zasady, na podstawie prawomocnych decyzji środowiskowych
     • Możliwość wstrzymania wykonania decyzji ZRID, w całości lub części, na wniosek organizacji ekologicznej lub strony przez sąd
11. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania
12. Nowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych dla dróg
     • Trzy poprzednie akty wykonawcze od teraz w jednym
     • Zakres i struktura nowego rozporządzenia
     • Odejście od procedury uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
     • Wprowadzenie wzorców i standardów (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, uzupełniających wiedzę i doświadczenie osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Taki zbiór wiedzy i doświadczenia stanowić będzie nowy system wymagań technicznych w drogownictwie
13. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi  Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego


Cena szkolenia: 640,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)