Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Najczęściej popełniane błędy merytoryczne przez inwestorów i organy administracji w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę, prowadzenia robót budowlanych i oddawania obiektów do użytkowania
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72


Stopień komplikacji przepisów regulujących obecnie proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz częstość ich zmian, powoduje że zarówno inwestorzy, osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego popełniają szereg błędów. Błędy te popełniane są zarówno przy składaniu i ocenie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę ale również w trakcie trwania budowy i przy przekazywaniu budynków do użytkowania. Inwestor oraz organy administracji powinny mieć więc świadomość w jakich sytuacjach błędy takie popełniane są najczęściej, jakie są ich konsekwencje oraz jak tych błędów unikać. 

Program szkolenia:

1. Zmiany Ustawy - Prawo budowlane, które weszły w życie w 2017 i 2018 roku

2. Zakres kompetencji organów administracji architektoniczno - budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego

3. Nieprawidłowości powstające na gruncie niewłaściwego stosowania pojęć :
- obiekty budowlane,
- roboty budowlane

4. Najnowsza zmiana przepisów techniczno-budowlanych - obowiązuje od 1.01.2018 r. Zakres obowiązywania oraz zasady stosowania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych

5. Legalność wykonywania robót budowlanych:
- legalne rozpoczęcie budowy
- lista robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
6. Dokumenty załączane do wniosku o pozwolenie na budowę oraz nieprawidłowości popełniane przez organy administracji w postanowieniach nakładających obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości
a) pozwolenie na budowę
- modyfikowanie pozwolenia na budowę
- strony w postępowaniu
- projekt budowlany i zakres kontroli projektu budowlanego
b) wniosek o pozwolenie na budowę
c) zgłoszenie - dokumenty niezbędne do zgłoszenia
d) zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie
e) dziennik budowy
f) zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

7. Przebieg procesu budowlanego
a) obowiązki inwestora
b) obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego

8. Konsekwencje niewłaściwego zakwalifikowania robót budowlanych wykonywanych na zgłoszenie
a) określanie obszaru oddziaływania obiektu
b) projekt budowlany ze zgłoszeniem

9. Samowola budowlana - skutki i sposoby legalizacji 
a) rozbudowa i nadbudowa bez pozwolenia
b) budowa bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
c) wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia
d) wykonywanie robót budowlanych bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu, niezgodnie ze zgłoszeniem
e) wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

10. Nowe problemy interpretacyjne dotyczące uzależnienia stosowania procedur budowlanych od wymagań przepisów z zakresu ochrony środowiska

11. Problemy związane z kwalifikowaniem istotnych i nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego

12. Konsekwencje proceduralne i karno-finansowe dokonania istotnych odstąpień od pozwolenia na budowę

13. Oddanie obiektu do użytkowania:
- jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia zakończenia budowy lub pozwolenia na użytkowanie, błędy organów
- obiekty objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
- przystąpienie do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy
- nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego - kosztowna niewiedza

14. Przepisy karne, przestępstwa i wykroczenia

15. Odpowiedzialność zawodowa osób posiadających uprawnienia budowlane

16.Omówienie założeń zmian „ustawy inwestycyjnej"- projekt z dnia 10.01.2018 r.


SZKOLENIE PROWADZI: Krzysztof Antczak  - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 7 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej najpóźniej do czterech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506 

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Agnieszka Bobkiewicz

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)