Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Wydawanie postanowień administracyjnych w zakresie uzgadniania projektów decyzji warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji (zmiany w KPA oraz planowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. ..
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: 9:30-14:30
miejsce szkolenia: Kraków, hotel Campanile ul. Św.Tomasza 34
cena szkolenia: 580 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + serwis kawowo - kanapkowy)


Wydawanie postanowień administracyjnych w zakresie uzgadniania projektów decyzji warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji 

(zmiany w KPA oraz planowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wejście w życie przepisów RODO) 

Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zarządców dróg publicznych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych).
Cel szkolenia: zakres szkolenia obejmuje teoretyczną oraz praktyczną stronę prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie wydawania postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Program szkolenia:

1. Ustawowy i rozporządzenia obowiązujące w zakresie postępowań dotyczących wydawania decyzji na lokalizację reklamy;
2. Pozaustawowe dokumenty stanowiące przesłanki do wydania decyzji administracyjnej;
3. Pojęcie reklamy;
4. Powierzchnia reklamy;
5. Prawne wymagania dotyczące sytuowania reklam przy drogach publicznych;
6. Krawędź jezdni drogi publicznej;
7. Ustawowe odległość reklamy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej i wyjątki od niej;
8. Reklama, a bezpieczeństwo ruchu drogowego (umowa międzynarodowa AGR, audyty BRD, etc.);
9. Wymagania formalne wniosku o wydanie decyzji administracyjnej;
10. Tryby procedowania - główny i uzgodnieniowy;
11. Pełnomocnicy stron;
12. Instytucja „zawiadomienia" (art. 10 i 79a k.p.a.);
13. Terminy wydania decyzji administracyjnej;
14. Doręczenia;
15. Postępowanie odwoławcze;
16. Reklamy bez zgody zarządcy drogi publicznej;
17. Wsparcie organów publicznych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;
18. Postępowania administracyjne a przepisy RODO;
19. Praktyka i wypracowane orzecznictwo w tym zakresie;
20. Najczęściej popełniane błędy przy rozpoznawaniu wniosku;
21. Reklamy w okresie wyborczym;
22. Pytania i odpowiedzi w trakcie omawiania ww. punktów.


Szkolenie prowadzi: Piotr Macuk- prawnik, główny specjalista w Departamencie Siecia Dróg Krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Wcześniej pracownik samorządowy. Wykładowca posiada kilkunastoletnie doświadczenie w administracji publicznej. Praktyk o ugruntowanej wiedzy teoretycznej. Preferuje prowadzenie aktywnych zajęć opartych na przykładach i orzecznictwie. 

 Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia prosimy przesyłać do trzech dni przed szkoleniem.

Realizację szkolenia potwierdzamy do trzech dni roboczych przed datą szkolenia.

VAT zwolniony -  w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 % 

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury Vat.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rachunku: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

 

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)