Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych (w tym zmiany po nowelizacji KPA oraz wprowadzane zmiany do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. ..
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: 9:30-14:30
miejsce szkolenia: Kraków, hotel Campanile ul. Św.Tomasza 34
cena szkolenia: 580 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + serwis kawowo - kanapkowy)


Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych

(w tym zmiany po nowelizacji KPA oraz wprowadzane zmiany do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wejście w życie przepisów RODO)

Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zarządców dróg publicznych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych).

Cel szkolenia: zakres szkolenia obejmuje teoretyczną oraz praktyczną stronę prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji na lokalizację zjazdu.

Program szkolenia:

1. Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w zakresie postępowań dotyczących wydawania decyzji na lokalizację zjazdu;
2. Pozaustawowe dokumenty stanowiące przesłanki do wydania decyzji administracyjnej;
3. Rodzaje, wymagania i parametry techniczne zjazdów;
4. Wymagania formalne wniosku o wydanie decyzji administracyjnej;
5. Tytuł prawny do nieruchomości (własność i użytkowanie);
6. Pełnomocnicy stron;
7. Zmiana właściciela/użytkownika w trakcie postępowania administracyjnego;
8. Utrwalona praktyka w rozstrzyganiu „podobnych" spraw - nowelizacja art. 8 k.p.a.
9. Instytucja „zawiadomienia" (art. 10 i 79a k.p.a.);
10. Terminy wydania decyzji administracyjnej;
11. Postępowanie odwoławcze;
12. Doręczenia;
13. Zjazdy bez uzyskanej zgody od zarządcy drogi publicznej;
14. Wsparcie organów publicznych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;
15. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - planowane wejście w życie II połowa 2018 r.
16. Postępowanie administracyjne a przepisy RODO;
17. Zadanie praktyczne;
18. Praktyka i wypracowane orzecznictwo w tym zakresie;
19. Najczęściej popełniane błędy przy rozpoznawaniu spraw;
20. Pytania i odpowiedzi w trakcie omawiania ww. punktów.


Szkolenie prowadzi: Piotr Macuk- prawnik, główny specjalista w Departamencie Siecia Dróg Krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Wcześniej pracownik samorządowy. Wykładowca posiada kilkunastoletnie doświadczenie w administracji publicznej. Praktyk o ugruntowanej wiedzy teoretycznej. Preferuje prowadzenie aktywnych zajęć opartych na przykładach i orzecznictwie. 

 Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia prosimy przesyłać do trzech dni przed szkoleniem.

Realizację szkolenia potwierdzamy do trzech dni roboczych przed datą szkolenia.

VAT zwolniony -  w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 % 

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury Vat.

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rachunku: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.

 

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)