Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Utrzymanie obiektów budowlanych, książka obiektu budowlanego. Legalność robót wykonywanych w użytkowanym obiekcie. Nowe regulacje prawne. Szkolenie dla właścicieli, użytkowników i zarządców obiektów budowlanych
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: Sopot, sala szkoleniowa, Pegaz Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 46
cena szkolenia: 590 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + serwis kawowo - kanapkowy)


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przejęcie obiektu do użytkowania zgodnie z aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym
- dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie
- dokumenty od inwestora,
- dokumenty od kierownika budowy
2. Książka obiektu budowlanego
a. wzory książki obiektu budowlanego z 1998 i 2003r
b. książka obiektu budowlanego - budynku, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 1974r
3. Kontrole obiektu budowlanego
a. kontrole obowiązkowe
- kontrole roczne
- kontrole pięcioletnie
b. kontrole fakultatywne w budynkach mieszkalnych
- kontrola sezonowa
c. Kontrole dodatkowe
- kontrole bezpieczeństwa
- kontrole roczne przed - i posezonowe
4. Kontrolujący:
a. uprawnienia do przeprowadzania kontroli
- rodzaje uprawnień nadawanych na podstawie ustawy 1994r
- uprawnienia nadawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
b. obowiązki kontrolujących
c. obowiązkowe elementy protokołu kontroli
5. Rodzaje robót wykonywanych w istniejących obiektach budowlanych
a. rozbudowa, nadbudowa, odbudowa
b. remont, przebudowa, montaż, instalowanie
c. bieżąca konserwacja
6. Roboty budowlane wykonywane w obiektach budowlanych
a. pozwolenie na budowę
- projekt budowlany
- oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
b. zgłoszenie robót budowlanych
c .warunki wykonania robót zgodnie z art. 70 Prawa budowlanego
7. Uprawnienia organów nadzoru budowlanego
a. nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art.66.1)
b. nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niedokończonego obiektu budowlanego (art. 67)
c. nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi (art. 68)
d. zakaz użytkowania obiektu budowlanego (art. 66.2)
e. nakaz usunięcia skutków dewastacji (art. 66.1a)
8. Obowiązek usunięcia uszkodzeń stwierdzonych podczas kontroli
9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
a. nowe określenie zmiany sposobu użytkowania
b. zgłoszenie - wymagane dokumenty
c. sprzeciw - ustawowe przesłanki
10. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
11. Samowola budowlana

a. legalizacja nielegalnej budowy
- rozbudowy,
- nadbudowy
b. legalizacja nielegalnych robót budowlanych
- przebudowy
- remont
12. Omówienie zmian planowanych do wprowadzenia w procesie budowlanym 


SZKOLENIE PROWADZI: Krzysztof Antczak  - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Agnieszka Bobkiewicz

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)