Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Prawo budowlane wraz ze zmianami w 2019 roku.
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: Wrocław, WORKBAND, ul. Aleksandra Hercena 3-5
cena szkolenia: 590 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + serwis kawowo - kanapkowy)


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Projektowane zmiany w Prawie budowlanym w 2019 r. i zmiany przygotowane przez MIIR.
2. Definicje - zmiany i problemy interpretacyjne.
3. Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i jej skutki w projektowanych zmianach warunków technicznych.
4. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. 
4.1. Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów 
- zmiany wprowadzone w 2019 r,
- projektowane zmiany.
4.2. Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia - zmiany przepisów.
4.3. Pozwolenie na budowę - zmiany 
- odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - aktualny stan prawny i projektowane zmiany,
- zawartość wniosku - wzory, wady i zalety,
- zmiany w procedurach pozwolenia na budowę.
4.4. Zgłoszenie robót 
- milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu,
- sprzeciw.
- nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- zmiany w procedurach zgłoszeń.
5. Projekt budowlany.
5.1. Części składowe.
5.2. Zakres projektu budowlanego.
5.3. Zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową.
5.4. Zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej.
5.5. Projekt techniczny jako część projektu budowlanego - projektowane zmiany.
5.6. Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę.
5.7. Nowe wymagania wynikające z pozwolenia wodno-prawnego - zmiany od 21 lutego 2019 r.
6. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego.
6.1. Obowiązki i uprawnienia
- obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych.
7. Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
8. Istotne odstąpienie.
8.1. Regulacje obowiązujące po zmianach.
8.2. Projektowane zmiany.
9. Oddanie obiektu do użytkowania.
9.1. Wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy.
9.2. Wymagalność pozwolenia na użytkowanie.
9.3. Dokumenty niezbędne w postępowaniu.
9.4. Zakres obowiązkowej kontroli - zmiany.
9.5. Skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia.
9.6. Projektowane zmiany.
10. Samowola budowlana.
10.1. Możliwość umorzenia opłaty legalizacyjnej w całości lub w części.

10.2. Legalizacja na wniosek - projektowane zmiany.
11. Zmiana sposobu użytkowania - problemy stosowania art. 71 i zmiany przepisów.
12. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne.


SZKOLENIE PROWADZI: Mariola Berdysz  - uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy.

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Beata Stręk

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)