Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Roboty budowlane w obiektach zabytkowych - po zmianach przepisów
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: Kraków, Kraków, Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34,
cena szkolenia: 590 zł + 23%VAT (szkolenie + materiały + serwis kawowo - kanapkowy)


Program szkolenia :  

I. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływające na realizację robót budowlanych w obiektach zabytkowych:

1. Ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do planu miejscowego w procedurze sporządzania MPZP.

II. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych:

1. Wymagalność decyzji.
2. Udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

III. Jak zgodnie ze słowniczkiem z ustawy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określać inwestycje budowlane:

1. Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont.
2. Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych.
4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
5. Zabytek nieruchomy, zabytek archeologiczny.
6. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie.
7. Historyczny układ urbanistyczny, historyczny zespół zabytków.
8. Otoczenie zabytku.

IV. Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę.
2. Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po zmianach przepisow.
3. Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
4. Pozwolenie na budowę,
5. Elementy projektu budowlanego
6. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.
7. Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie organu.
8. Dziennik budowy.
9. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

V. Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

VI. Przebieg procesu budowlany w obiektach zabytkowych:

1. Obowiązki inwestora.
2. Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu. budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie.

VII. Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

VIII. Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasie wykonywania robót budowlanych w zabytkach.

IX. Istotne i nieistotnymi odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę:

1. Definicja nieistotnego odstąpienia.
2. Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstępstw.
3. Wymóg zamiennego pozwolenie na budowę.

X. Samowola budowlana jej konsekwencje i legalizacja:

1. Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę.
2. Nielegalne, istotne odstąpienie od projektu budowlanego.
3. Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
4. Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.

XI. Zakończeniu robót budowlanych:

1. Wymagane dokumenty.

2. Zakończenie budowy.
3. Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
4. Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie.

XII. Zmiana sposobu użytkowania obiektu bądź jego części:

1. Zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania.
2. Wymagalność pozwolenia na budowę przy zmianie sposobu użytkowania.
3. Legalizacja nielegalnej zmiany sposobu użytkowania.


SZKOLENIE PROWADZI: Mariola Berdysz  - uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy.

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Beata Stręk

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)