Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Zmiany w Prawie budowlanym w 2020 roku
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 6 lipca 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: Szczecin - Hotel Novotel, ul. 3 Maja 31


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w Prawie budowlanym
 - wprowadzone w roku 2019 i 2020
 - obowiązujące 19 września 2020 r.
 - przepisy przejściowe
2. Definicje - zmiany i problemy interpretacyjne
3. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 - lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
       zmiany wprowadzone w 2019 r. i 2020 r.
       zmiany od 19 września 2020 r.
 - lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia
       zmiany wprowadzone w 2019 r. i w 2020 r.
       zmiany od 19 września 2020 r.
 - pozwolenie na budowę - zmiany uchwalone zmiany
       odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - zmiany od 19 września 2020 r.
       zawartość wniosku
       zmiany w procedurach pozwolenia na budowę - zmiany w 2019 i 2020 r. oraz zmiany od 19 wrześnią 2020 r.
 - zgłoszenie robót
       milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
       sprzeciw
       nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
  - zmiany w procedurach zgłoszeń
4. Projekt budowlany
  - części składowe projektu budowlanego
  - zakres projektu budowlanego
  - zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
  - projekt techniczny jako część projektu budowlanego - uchwalone zmiany
  - zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
5. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego
  - obowiązki i uprawnienia
6. Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
7. Istotne odstąpienie
  - regulacje obowiązujące po zmianach
  - zmiany od 19 września 2020 r.
8. Oddanie obiektu do użytkowania
  - wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
  - wymagalność pozwolenia na użytkowanie
  - dokumenty niezbędne w postępowaniu
  - zakres obowiązkowej kontroli - zmiany
  - zmiany od 19 września 2020 r.
9. Samowola budowlana
  - obowiązujące procedury legalizacyjne
  - legalizacja na wniosek - zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
  - legalizacja 20 letnich samowoli - uproszczone procedury od 19 września 2020 r. postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.
10. Zmiana sposobu użytkowania - problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r.


SZKOLENIE PROWADZI: Mariola Berdysz  - uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowy.

 Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


VAT zwolniony - w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

 

 

tel. 91 466 90 97

Dorota Biskupska 

 

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)