Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Podstawy ochrony środowiska - kompendium wiedzy
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 16 listopada 2020 r.
czas trwania szkolenia: 9:30 -14:30
miejsce szkolenia: online


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Systematyzacja norm dotyczących ochrony środowiska w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, ustawach powiązanych oraz ustawodawstwie międzynarodowym i unijnym
    - zakres regulacji poszczególnych ustaw i systematyzacja ich rozporządzeń
    - wzajemne odniesienia w ustawach
2. Definicje kluczowych pojęć w ramach Prawa Ochrony Środowiska - aktualne interpretacje pojęć i najważniejszych instytucji Najważniejsze zmiany w ostatnich latach w Prawie Ochrony Środowiska i ustawach powiązanych
3. Uchwalone i projektowane zmiany, omówienie najważniejszych zmian
4. Organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska i ich zakres kompetencji
5. Normy prawne dotyczące ochrony zasobów środowiska
    a) ochrona powietrza
    b) ochrona wód
    c) ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych
    d) ochrona przed hałasem
    e) ochrona przed polami elektromagnetycznymi
    f) ochrona kopalin
    g) ochrona zwierząt oraz roślin
6. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii 
    a) pozwolenia zintegrowane
    b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
    c) pozwolenia wodno - prawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
    d) pozwolenia na wytwarzanie odpadów
7. Obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska
    - źródła obowiązków
    - sposób i zakres przekazywanych informacji
    - prowadzenie pomiarów
    - sankcje
8. Opłaty za korzystanie ze środowiska
9. Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna)
10. Rozstrzygnięcia administracyjne i normy postępowania obowiązujące w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska
11. Proces inwestycji budowlanych a ochrona środowiska
    - postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
    - kwalifikacja inwestycji
    - udział społeczeństwa oraz organizacji w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
    - Natura 2000 a inwestycja
    - opinie i uzgodnienia w procesie określania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
    - zasady gospodarowania odpadami
    - odpad a produkt uboczny
    - obowiązki nałożone na przedsiębiorców
    - opłaty związane z gospodarką odpadami
12. Obowiązki i uprawnienia organów
13. Zasady odpowiedzialności w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku
    - zakres zastosowania
    - obowiązki sprawcy szkody oraz organów
    - kalkulacja wysokości potencjalnych kosztów
14. System zarządzania jakością w ochronie środowiska (norma ISO 14001), minimalizacja ryzyka biznesowego


SZKOLENIE PROWADZI: Barbara Pietrzak - Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy).


Cena szkolenia online: 560,00 zł netto + 23% VAT
Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
VAT zwolniony w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych przynajmniej w 70 %
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych (w tym 2 przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
- materiały szkoleniowe

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać najpóźniej do trzech  dni przed terminem szkolenia. 

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Należność za udział prosimy wpłacać na konto 
OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)