Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Przebieg procesu inwestycyjnego po zmianach w Prawie budowlanym w 2020 r.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 8 marca 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia

1. Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające na realizację inwestycji budowlanej

2. W jakich przypadkach wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
     2.1. jakie inwestycje wymagają ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
     2.2. jakie inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy
     2.3. jakie inwestycje nie wymagają ustaleń urbanistycznych
     2.4. jakie postępowania są umarzane

3. Przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
     3.1. uregulowania wspólne
     3.2. różnice w przebiegu postępowań o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
     3.3. „lex specjalis" i specjalne uregulowania dla szczególnych postępowań

4. Jak zgodnie ze słowniczkiem ustawy kwalifikować rodzaje obiektów i rodzaje robót budowlanych
     4.1. roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont 
     4.2. obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
     4.3. obszar oddziaływania obiektu budowlanego - nowa definicja od 19.09.2020 r.

5. Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych
     5.1. pozwolenie na budowę
     5.2. nowy projekt budowlany - zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie
     5.3. nowe zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych od 19.09.2020 r.
     5.4. zgłoszenie robót budowlanych
     5.5. dziennik budowy i tablica budowy
     5.6. zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

6. Jak przeprowadzić proces budowlany zgodnie z Prawem budowlanym
     6.1. obowiązki inwestora - zmiany od 31.07.2020 r.
     6.2. obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego

7. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
     7.1. kryteria definiowania istotnego i nieistotnego odstąpienia - nowe zasady od 19.09.2020 r.
     7.2. obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień
     7.3. odstąpienia od projektu budowlanego wymagające projektu zamiennego
     7.4. odpowiedzialność zawodowa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne

8. Jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej skutki - zmiany w przepisach od 19.09.2020 r.
     8.1. budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym
     8.2. budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
     8.3. wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę
     8.4. nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
     8.5. wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
     8.6. wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania
     8.7. możliwość uzyskania ulgi w opłatach legalizacyjnych
     8.8. uproszczona legalizacja 20 letnich samowoli budowlanych
     8.9. legalizacja samowoli budowlanej zakończonej przed 1.01.1995 r.

9. Jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i przystąpić do użytkowania
     9.1. jakie dokumenty są wymagane do zakończenia budowy - zmiany przepisów od 31.07.2020 r. i 19.09.2020 r.
     9.2. jak kończy budowę kierownik budowy
     9.3. kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu
     9.4. kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie i kiedy decyzja uprawnia do podjęcia użytkowania
    9.5. kiedy można legalnie użytkować część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót

10. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i jego konsekwencje - zmiany przepisów

11. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)