Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Nowe przepisy w Prawie budowlanym 2020/2021
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 28 maja 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia

1. Zmiany w Prawie budowlanym
    a) od 31.07, 19.09.2020 r. oraz 5 i 18.01.2021 r.
    b) obowiązujące w okresie pandemii
    c) cyfryzacja procesu inwestycyjnego - trzy etapy wdrożenia: od 4.02, 1.07. i 5.07.2021 r.
    d) projekt ustawy o zwalczaniu skutków suszy
    e) projekt ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych

2. Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanych

3. Przepisy przejściowe - możliwości wyboru
    a) sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
    b) sprawy wszczęte po wejściu zmiany
    c) zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany"

4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego - okresy przejściowe

5. Definicje - zmiany i problemy interpretacyjne

    a) zmienione definicje:
      - tymczasowy obiekt budowlany
      - liniowy obiekt budowlany
    b) definicje problemowe

6. Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
    a) projekt zmian w warunkach technicznych

7. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
    a) lista budów
       - nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
       - nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
    b) lista robót budowlanych
       - nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
       - nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
    c) zgłoszenie robót
       - wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
       - milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
       - sprzeciw
       - zmiany w procedurach zgłoszeń
    d) rozbiórki - zmiany w przepisach
       - rozbiórki na zgłoszenie
       - rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia

8. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - zmiany od 19.09.2020 r.

9. Pozwolenie na budowę

10. Nowy projekt budowlany - nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie
    a) projekt zagospodarowania działki
    b) projekt architektoniczno-budowlany
    c) projekt techniczny
    d) zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
    e) zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
    f) stosowanie starego projektu budowlanego dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych

11. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego - nowe obowiązki i uprawnienia
    a) obowiązek ustanowienia kierownika budowy
    b) obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

12. Budowa

    a) dziennik budowy
    b) zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy
    c) geodezyjne wytyczenie obiektu

13. Istotne odstąpienie - zmiany od 19.09.2020 r.

14. Oddanie obiektu do użytkowania

    a) wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
    b) wymagalność pozwolenia na użytkowanie
    c) dokumenty niezbędne w postępowaniu - nowe uregulowania
    d) zakres obowiązkowej kontroli - zmiany
    e) przepisy obowiązujące w czasie pandemii

15. Samowola budowlana

    a) obowiązujące procedury legalizacyjne
    b) legalizacja na wniosek - zmiany w procedurach od 19.09.2020 r.
    c) legalizacja 20 letnich samowoli - uproszczone procedury od 19.09.2020 r. - specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
    d) postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

16. Użytkowanie obiektów budowlanych
    a) zmiany dot. sieci gazowych
    b) protokół kontroli okresowych - zmiany

17. Zmiana sposobu użytkowania - problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19.09.2020 r.

18. Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych
 
19. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)