Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Prawo budowlane 2021 - omówienie i interpretacja najważniejszych zmian w przepisach
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 22 października 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 
 
1.Polski Ład - zmiany w Prawie budowlanym

2. Cyfryzacja w budownictwie
   - platforma e-budownictwo
   - etapy wdrażania
   - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków od 1.07.2021 r.
   - projekt cyfrowego dziennika budowy i książki obiektu budowlanego
   - projekt nowego Centralnego Rejestru Uprawnionych

3. Zmiany w Prawie budowlanym 
   - związane z wprowadzeniem procedur cyfrowych
   - obowiązujące w okresie pandemii
   - wynikające ze zmian w ustawie „ocenowej" od 13.05.2021 r.

4. Przepisy przejściowe - możliwości wyboru regulacji prawnych stosowanych do realizowanych zamierzeń inwestycyjnych
   - zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany"

5. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego - okresy przejściowe

6. Definicje - zmiany i problemy interpretacyjne

7. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
   - lista budów
        a) nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
        b) nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
   - lista robót budowlanych
        a) nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
        b) nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
   - zgłoszenie robót
        a) wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
        b) milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
        c) sprzeciw
        d) zmiany w procedurach zgłoszeń
   - rozbiórki - zmiany w przepisach
        a) rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę
        b) rozbiórki na zgłoszenie
        c) rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia

8. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - zmiany od 19.09.2020 r. i cyfryzacja od 1.07.2021 r. - wzór wniosku o upoważnienie

9. Pozwolenie na budowę 
   - cyfryzacja od 1.07.2021 r.
   - nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko - zmiany w ustawie „ocenowej"
   - obligatoryjne zawieszenie postępowania przy wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej

10. Nowy projekt budowlany - zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz zmiany w rozporządzeniu i projektowane zmiany
   - projekt zagospodarowania działki - zmiany dot. mapy do celów projektowych
   - projekt architektoniczno-budowlany
   - projekt techniczny
   - wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
        a) projekt zmian w przepisach techniczno- budowlanych
   - zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
   - zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności
        a) nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od czerwca 2021 r.
   - zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę
   - stosowanie "starego projektu budowlanego" dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych
   - nowe oświadczenie projektanta od 1.07.2021 r.

11. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego - nowe obowiązki i uprawnienia
   - obowiązki projektanta
   - obowiązki ustanowienia kierownika budowy
   - obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
   - skutki wprowadzenia nowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane - projektowane zmiany

12. Budowa
   - dziennik budowy - projekt elektronicznego dziennika budowy
   - zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy - cyfryzacja od 4.02.2021 r.
   - geodezyjne wytyczenie obiektu

13. Istotne odstąpienie - zmiany od 19.09.2020 r.

14. Oddanie obiektu do użytkowania - cyfryzacja od 1.07.2021 r.
   - wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy - cyfryzacja od 4.02.2021 r.
   - wymagalność pozwolenia na użytkowanie
   - dokumenty niezbędne w postępowaniu - nowe uregulowania
   - zakres obowiązkowej kontroli - zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie
   - przepisy obowiązujące w czasie pandemii

15. Samowola budowlana - cyfryzacja od 1.07.2021 r.
   - obowiązujące procedury legalizacyjne
   - legalizacja na wniosek - zmiany w procedurach od 19.09.2020 r.
   - legalizacja 20 letnich samowoli - uproszczone procedury od 19.09.2020 r. - specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
   - postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 ustawy Prawo budowlane na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

16.Użytkowanie obiektów budowlanych
   - zmiany dot. sieci gazowych
   - protokół kontroli okresowych - nowe załączniki do protokołów
   - cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych
   - centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - nowe obowiązki właścicieli budynków ogrzewanych od 1.07.2021 r.
   - wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB
   - elektroniczna książka obiektu budowlanego - projektowane zmiany

17. Zmiana sposobu użytkowania - zmiany od 19.09.2020 r. i cyfryzacja od 4.02.2021 r.

18. Projektowane zmiany w przepisach budowlanych

19. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)