Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Przepisy dotyczące robót budowlanych w obiektach zabytkowych
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 10 grudnia 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 
 
1. Ustalenia aktów prawa miejscowego wpływające na realizacje robót budowlanych w obiektach zabytkowych i na obszarach zabytkowych
   - studium gminne
   - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
   - ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do planu miejscowego w procedurze sporządzania MPZP
   - miejscowy plan rewitalizacji
   - Uchwała krajobrazowa

2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych
   - wymagalność decyzji
   - udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
   - ustalenia decyzji

3. Jak zgodnie ze słowniczkiem Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określać inwestycje budowlane
   - roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
   - obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
   - rozpoczęcie robót budowlanych
   - zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
   - zabytek nieruchomy, zabytek archeologiczny
   - prace konserwatorskie, prace restauratorskie
   - historyczny układ urbanistyczny, historyczny zespół zabytków
   - otoczenie zabytku

4. Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

5. Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
   - zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
   - projektowane zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
   - zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w obiektach rejestrowych i obiektach z gminnej ewidencji
   - wniosek o pozwolenie na budowę
   - uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
   - nowy projekt budowlany - zmiany w Prawie budowlanym i nowe rozporządzenie
   - pozwolenie na budowę
   - zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie organu
   - dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
   - dziennik budowy
   - zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

6. Przebieg procesu budowlany w obiektach zabytkowych
   - obowiązki inwestora
   - obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
 
7. Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach wynikające z: 
   - Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
   - Ustawy Prawo budowlane po zmianach

8. Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasie wykonywania robót budowlanych w zabytkach - projektowane zmiany

9. Istotne i nieistotnymi odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
   - definicja nieistotnego odstąpienia
   - obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstępstw
   - wymóg zamiennego pozwolenie na budowę

10. Samowola budowlana jej konsekwencje i legalizacja - nowe uregulowania w ustawie Prawo budowlane
   - wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę
   - nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
   - wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
   - wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania
   - legalizacja uproszczona
   - legalizacja na podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974 r.

11. Zakończenie robót budowlanych
   - wymagane dokumenty - zmiany
   - zakończenie budowy
   - zgłoszenie obiektu do użytkowania
   - uzyskanie pozwolenie na użytkowanie

12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu bądź jego części
   - zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
   - wymagane dokumenty - zmiany
   - wymagalność pozwolenia na budowę przy zmianie sposobu użytkowania wymagającej wykonania robót budowlanych
   - legalizacja nielegalnej zmiany sposobu użytkowania i jej konsekwencje

13. Pytania i odpowiedzi


Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)