Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Roboty budowlane w obiektach zabytkowych - od A do Z
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 30 listopada 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 
 
I. Ustalenia aktów prawa miejscowego wpływające na realizacje robót budowlanych w obiektach zabytkowych i na obszarach zabytkowych
    1. Studium gminne
    2. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, plan rewitalizacji i uchwała krajobrazowa
       a) Ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do aktów prawa miejscowego
       b) Problemy z nieprawidłowymi ustaleniami aktów prawa miejscowego - orzecznictwo sądów administracyjnych

II. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych
    1. Wymagalność decyzji
    2. Udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
    3. Ustalenia decyzji

III. Określenie zamierzeń inwestycyjnych zgodnie ze słowniczkiem ustawy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
    1. Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont
    2. Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
    3. Rozpoczęcie robót budowlanych
    4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
    5. Zabytek nieruchomy, zabytek archeologiczny
    6. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie
    7. Historyczny układ urbanistyczny, historyczny zespół zabytków
    8. Otoczenie zabytku
IV. Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

V. Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
    1. Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
       a) Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
       b) Milcząca zgoda i zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - projektowane zmiany
    2. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w obiektach rejestrowych i obiektach z gminnej ewidencji - zmienione wymagania od 19.09.2021 r.
    3. Pozwolenie na budowę
       a) Wniosek o pozwolenie na budowę
       b) Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
       c) Nowy projekt budowlany - zmiany w Prawie budowlanym i nowe rozporządzenie późniejszymi zmianami
       d) Informacje o zakazie prowadzenia robót budowlanych wynikających z prewencyjnej ochrony obiektów zabytkowych i projektowane zmiany
    4. Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie organu
       a) Dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
       b) Sprzeciw fakultatywny dla robót budowlanych mogących pogorszyć stan zachowania zabytków
       c) Wymóg zgłoszenia robot budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
    5. Dziennik budowy - obowiązujące przepisy i projektowane zmiany
       a) Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

VI. Przebieg procesu budowlany w obiektach zabytkowych
    1. Obowiązki inwestora
    2. Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego

VII. Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych

VIII. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)