Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Proces budowlany z uwzględnieniem zmian w przepisach od 1.08.2020 r. i 1.01.2023 r.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 23 września 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia 
 
1. Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające na realizację inwestycji budowlanej

2. Projekt zmian systemu planowania

3. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
    a) Inwestycje wymagające ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
    b) Inwestycje wymagające ustalenia warunków zabudowy
    c) Inwestycje nie wymagające ustaleń urbanistycznych
    d) Postępowania umarzane

4. Przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
    a) Uregulowania wspólne
    b) Różnice w przebiegu postępowań o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
    c) „Lex specjalis" i specjalne uregulowania dla szczególnych postępowań
    d) Cyfryzacja procedur od 3.01.2022 r.
    e) Terminy na wydanie decyzji
    f) Specjalne uregulowania dla budynków o pow. zab. ≤ 70 m²

5. Rodzaje obiektów budowlanych i rodzaje robót budowlanych
    a) Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż i instalowanie
    b) Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
    c) Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - stosowanie nowej definicji

6. Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych
    a) Pozwolenie na budowę
    b) Nowy projekt budowlany - zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie oraz kolejne zmiany
    c) Nowe zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
    d) Zgłoszenie robót budowlanych
    e) Elektroniczny dziennik budowy - eDB
    f) Tablica budowy - wymagania ustawowe
    g) Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - załączniki

7. Uczestnicy procesu budowlanego 
    a) Obowiązki inwestora
    b) Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego
    c) Elektroniczny CRUB

8. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
    a) Kryteria definiowania istotnego i nieistotnego odstąpienia
    b) Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień
    c) Odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej wymagające zamiennej dokumentacji projektowej

9. Samowola budowlana
    a) Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym
    b) Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
    c) Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę
    d) Nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
    e) Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
    f) Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

10. Ulgi w opłatach legalizacyjnych

11. Uproszczona legalizacja
    a) Legalizacja 20 letnich samowoli budowlanej
    b) Legalizacja samowoli budowlanej zakończonej przed 1.01.1995 r.

12. Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania obiektu
    a) Dokumenty wymagane przy zakończeniu budowy
    b) Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu
    c) Pozwolenie na użytkowanie
    d) Użytkowanie części obiektu

13. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)