Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo budowlane

« powrót
Prawo budowlane 2022/2023 r. nowe przepisy prawne (wraz z przepisami przejściowymi nowelizacji z 8.07.2022 r.)
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 12 października 2022 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia  

1. Cyfrowe dokumenty w Prawie budowlanym - zmiany
   a) Cyfrowy dziennik budowy (e-DB) od 27.01.2023 r.
   b) Cyfrowa książka obiektu budowlanego (e-KOB) - od 1.01.2023 r.
   c) Elektroniczny Centralny Rejestr osób z uprawnieniami budowlanymi (e-CRUB) - od 1.08.2023 r.

2. Zasadnicze zmiany w przepisach budowlanych z programu „Polski Ład"

3. Cyfrowe procedury budowlane - Platforma e-budownictwo zmiany od 10.08.2022 r.

4. Przepisy przejściowe zmian z 2020 r. - zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany"

5. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego - odroczenie terminów zmian WT

6. Definicje ze słowniczka ustawy PB - zmiany obowiązujące i zmiany od 27.01.2023 r.

7. Lista budów
    a) Nie wymagających pozwolenia na budowę
    b) Nie wymagających zgłoszenia

8. Lista robót budowlanych
    a) Nie wymagających pozwolenia na budowę
    b) Nie wymagających zgłoszenia

9. Zgłoszenie robót
    a) Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
    b) Szczególne dokumenty wymagane do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m ²
    c) Milcząca zgoda organu lub zaświadczenie z urzędu o braku sprzeciwu
    d) Sprzeciw obligatoryjny i sprzeciw fakultatywny z nałożeniem obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

10. Budowa budynków o pow. zabudowy do 70 m² - specjalne uregulowania

11. Roboty rozbiórkowe - szczególne uregulowania
    a) Wymagane procedury
    b) Dokumenty wymagane do zgłoszenia
    c) Projekt rozbiórki

12. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - ograniczenie stosowania i nowe wymagania formalno-prawne

13. Pozwolenie na budowę - cyfrowe procedury
    a) Nowy formularz uzupełnienia wniosku
    b) Nowe zasady prowadzenia postępowań w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko - zmiany w ustawie „ocenowej"

14. Nowy projekt budowlany, projekt cyfrowy - zapisy ustawowe oraz kolejne zmiany w rozporządzeniu
    a) Projekt zagospodarowania działki - zmiany dot. mapy do celów projektowych
    b) Projekt architektoniczno-budowlany - ograniczony zakres
    c) Projekt techniczny a projekt wykonawczy
    d) Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
    e) Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania
przepisów UE do przepisów krajowych
    f) Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z ustawy o elektromobilności po zmianach

15. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

16. Uczestnicy procesu budowlanego - nowe obowiązki i uprawnienia po zmianach
    a) Inwestor
    b) Projektant
    c) Kierownik budowy
    d) Inspektor nadzoru inwestorskiego

17. Budowa
    a) Dziennik budowy - nowe rozporządzanie i elektroniczny dziennik budowy - e-BD
    b) Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy - cyfryzacja
    c) Obowiązek ustanowienia kierownika budowy, inspektora nadzoru

18. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Mariola Berdysz  -  uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autorka szeregu artykułów
w prasie fachowej. Wybitny ekspert z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Cena szkolenia: 580,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec
  tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)