Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

informatyka

« powrót
Bezpieczeństwo informacji i IT - regulacje prawne i aspekty praktyczne
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 7 grudnia 2021 r.
czas trwania szkolenia: 9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Dla kogo
Przedsiębiorcy/pracodawcy/zleceniodawcy każdej branży, którzy prowadzą sklepy internetowe, którzy mają wielooddziałową strukturę, mają kontakty handlowe z dostawcami z różnych części świata. Dla pracodawców, których działalność związana jest z tworzeniem nowych rozwiązań marketingowych, budowlanych, programistycznych. Dla zleceniodawców, zamawiających czy stron umów B2B - które wiążą się z powstaniem nowych produktów, ulepszeniem istniejących produktów czy wprowadzeniem ulepszonych technologii
Cele
* Uprządkowanie i skompilowanie wiedzy w zakresie prawnych aspektów ochrony informacji, nie ograniczonej jedynie do ochrony danych osobowych
* Wskazanie rozwiązań zabezpieczających informacje przedsiębiorcy.
* Wskazanie zakresu aspektów do analizy jakości zabezpieczenia informacji przy danym kontrakcie
* Analiza sytuacji i sposób działania hakerów
* Pozyskanie wiedzy w zakresie rozpoznawania sygnałów o możliwych atakach na poziomie użytkowników
Korzyści dla uczestników
* Wymiana doświadczeń
* Umiejętność tworzenia zapisów dotyczących ochrony informacji w umowach
* Umiejętność oceny ryzyka związanego z ochroną informacji w umowach
* Ocena wpływu regulacji na prowadzoną działalność gospodarczą.
* Umiejętność świadomego korzystania z technologii mobilnych, teleinformatyki
* Świadomość zagrożeń i podstawy stworzenia prawidłowych nawyków korzystabu

Program szkolenia

1. Prawne podstawy bezpieczeństwa firmowych informacji

2. Zamiast wstępu - o czym właściwie mówimy
    - Pojęcie bezpieczeństwa informacji
    - Międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa informacji
    - Unijne podstawy bezpieczeństwa informacji - wybrane regulacje
   

3. Krajowe ramy prawne dotyczące ochrony informacji - kilka paragrafów do zapoznania
    - Informacje niejawne
    - Tajemnica przedsiębiorstwa
    - Tajemnica zawodowa
    - Ochrona praw autorskich
    - Ochrona danych osobowych
    - Ustawa o rachunkowości
    - Krajowy system cyberbezpieczeństwa
    - PZP
    - Inne regulacje (KRI, KK, KPA, KSH)

4. Regulacje wewnętrzne odnoszące się do ochrony informacji w przedsiębiorstwie - o czym wiedzieć zanim dane wyciekną, czego wymagać i jak dbać o informacje, żeby za nie nie płacić
    - Polityka organizacyjna
    - Ochrona fizyczna
    - Rekrutacja
    - Edukacja
    - Polityka bezpieczeństwa informacji

5. Umowy a ochrona informacji .... Gdzie i jak to wpisać
    - Poufność - klauzule i umowy
    - Tajemnica zawodowa a umowy w obrocie gospodarczym
    - Tajemnica przedsiębiorstwa w umowie
    - RODO w umowach
    - Prawo autorskie w umowach

6. Umowy w IT - moje bezpieczeństwo informacji
Umowa wdrożeniowa
    - Najważniejsze elementy umowy wdrożeniowej (waterfall /agile)
    - Co się stanie, gdy nie podpiszesz umowy
    - Najważniejsze metody zabezpieczania mów
    - Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez strony umowy
Umowa o świadczenie usług programistycznych i body leasing
    - Najważniejsze elementy umowy o świadczenie usług i umowy body leasingu
    - Jak ograniczyć swoją odpowiedzialność za pomocą tych umów
    - Umowa wsparcia technicznego (SLA)
    - Umowa na rozwój
    - Umowy związane z ochroną danych osobowych
    - Umowa o pracę
    - Umowa zlecenia
    - Umowa o dzieło
    - Umowa o współpracy (B2B)
Własność intelektualna w projektach IT
    - Przeniesienie autorskich praw majątkowych
    - Autorskie prawa osobiste
    - Licencja

7. Pytania i odpowiedzi

Szkolenie prowadzi Barbara Pietrzak-Każarnowicz - radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy)

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann

 

tel. 91 489 64 55

Dorota Biskupska

 

tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec

 

tel. 91 434 29 79


Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)