Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Eksploatacja utworów i naruszenia praw autorskich w Internecie. Praktyczne zagadnienia i wskazówki
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 30 maja 2023 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia:

I. Wprowadzenie - Utwory w sieci internetowej. Wyzwania dla tradycyjnego prawa autorskiego

II. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej w sieci internetowej - uwagi ogólne
     1. Utwory a aspekty działalności intelektualnej człowieka pozostające poza granicami ochrony prawnoautorskiej, zakres i okres ochrony prawnoautorskiej, typy utworów rozpowszechnianych w sieci internetowej, specyfika twórczości internautów
     2. Utwory a przedmioty praw pokrewnych, w tym wideogramy, fonogramy, artystyczne wykonania utworów
     3. Utwory a dobra osobiste człowieka - wizerunek i głos
     4. Utwory a dobra intelektualne chronione prawem własności przemysłowej, w tym znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe

III. Autorskie prawa osobiste i ich naruszenia w sieci internetowej
     1. Prawo do autorstwa utworów
     2. Prawo w zakresie oznaczania autorstwa utworów
     3. Prawo w zakresie ochrony integralności utworów i ich rzetelnego wykorzystania
     4. Prawo decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworów
     5.
Prawo nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworów

IV. Autorskie prawa majątkowe i ich naruszenia w sieci internetowej
     1. Pobieranie utworów z Internetu oraz zapoznawanie się z utworami w sieci internetowej
          a) korzystanie z utworów a zapoznawanie się z utworami - przesunięcie granic ochrony prawnoautorskiej w związku z rozwojem technologii cyfrowej
          b) pobieranie i zapoznawanie się z utworami w sieci internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego utworów a piractwo internetowe
     2. Publiczne udostępnianie utworów w sieci internetowej
          a) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp miejscu i czasie przez siebie wybranym
              - problematyka pól i subpól eksploatacji związanych z różnorodnymi modelami udostępniania utworów w sieci internetowej, w tym VOD, telewizja interaktywna, webcasting, simulcasting, near video-on-demand
              - udostępnianie utworów na stronach internetowych, w mediach społecznościowych typu Facebook, YouTube, w tym problem repostowania cudzych treści na profilach społecznościowych
              - problematyka linkowania
              - działalność systemów wyszukiwawczych, w tym udostępnianie thumbnail
              - rozpowszechnianie utworów w sieci typu peer-to-peer
              - usługa przetwarzania w chmurze (cloud computing), cyfrowe udostępnianie utworów, w tym programów komputerowych w modelu „as a service"
              - piractwo internetowe a udostępnienie utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego utworów
     3. Korzystanie z utworów w sieci internetowej na podstawie publicznego dozwolonego użytku utworów przez jego beneficjentów - na przykładzie wybranych typów tego użytku
         a) prawo przedruku
         b) przytaczanie utworów w sprawozdaniach
         c) prawo cytatu
         d) prawo panoramy
         e) korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej
         f) korzystanie z utworów za pośrednictwem terminali znajdujących się na terenie jednostek beneficjentów
         g) korzystanie z utworów w celu reklamy publicznej wystawy lub publicznej sprzedaży utworów
     4. Ogólne uwagi na temat korzystania z utworów w sieci internetowej na podstawie umów, w tym:
         a) umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
         b) umów licencyjnych, w tym licencji Creative Commons, open source, licencji stockowych, licencji negocjowanych

V. Zasady odpowiedzialności prawnej za naruszenia praw autorskich w sieci internetowej
    1. Odpowiedzialność użytkowników końcowych, dostawców treści (content providers)
i dostawców usług (service providers), w tym podmiotów świadczących usługę hostingu
    2. Sprawstwo i pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich, w tym odpowiedzialność pośredników, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią w naruszeniu praw autorskich
    3. Roszczenia cywilnoprawne i sankcje karne związane z naruszeniami praw autorskich
    4. Problematyka obowiązków i roszczeń prewencyjnych zapobiegających naruszeniom praw autorskich w sieci, w tym moderacja treści udostępnianych w sieci a odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich
    5. Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach o naruszenie praw autorskich w sieci

VI. Pytania i odpowiedzi
Szkolenie prowadzi Agnieszka Malczewska-Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

Cena szkolenia: 680,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)