Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Umowy prawnoautorskie w praktyce
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia:  29 listopada 2023 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 15.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)


Program szkolenia:

I. Czynności prawne dotyczące utworów - wprowadzenie
   1. Umowy prawnoautorskie a jednostronne czynności prawne dotyczące utworów
   2. Podstawowe rodzaje umów prawnoautorskich - uwagi ogólne
       • umowy o korzystanie z utworu i umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do utworu
       • umowy dotyczące utworów istniejących i umowy odnoszące się do utworów mających powstać w przyszłości
   3. Licencje umowne a tzw. licencje ustawowe
   4. Umowy o uregulowanie warunków wynagrodzenia za korzystanie z utworu w ramach odpłatnego dozwolonego użytku utworów
   5. Umowy dotyczące własności egzemplarza utworu

II. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
   1. Umowy cywilnoprawne
       • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do istniejącego utworu
       • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do utworów mających powstać w przyszłości - umowy o dzieło autorskie, umowy o współpracy w zakresie tworzenia dzieł autorskich, umowy o świadczenie usług potencjalnie obejmujących tworzenie utworów
   2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na podstawie umów o pracę

III. Umowy licencyjne
   1. Umowa licencyjna a zezwolenie na korzystanie z utworu uzyskane na podstawie jednostronnego oświadczenia woli, w tym związane z nim ryzyko prawne
   2. Umowy licencyjne negocjowane
   3. Umowy licencyjne adhezyjne, w tym licencje creative commons, open source, licencje stockowe

IV. Strona podmiotowa umów prawnoautorskich
   1. Identyfikacja podmiotu autorsko uprawnionego
   2. Skutki prawne śmierci podmiotu autorsko uprawnionego lub przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych dla obowiązywania umowy licencyjnej i sublicencyjnej
   3. Zawieranie umów prawnoautorskich ze spadkobiercami zmarłego twórcy
   4. Kompetencje organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie umów prawnoautorskich
   5. Podmiot uprawniony do korzystania z utworu na podstawie umowy prawnoautorskiej - nabywca autorskich praw majątkowych, licencjobiorca, sublicencjobiorca

V. Ogólne zasady formułowania umów prawnoautorskich
   1. Forma prawna umów prawnoautorskich
   2. Określenie utworu będącego przedmiotem umowy
   3. Oświadczenia prawnoautorskie podmiotu uprawnionego do utworu i klauzule zabezpieczające interesy jego kontrahenta na wypadek wad prawnych utworu
   4. Dyspozycje prawne w zakresie autorskich praw majątkowych, w tym dotyczące wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (prawa zależne)
   5. Pola eksploatacji utworu a cele eksploatacji na gruncie umów prawnoautorskich
   6. Czasowe i terytorialne aspekty korzystania z utworu na podstawie umów prawnoautorskich
   7. Sublicencja a cesja praw wynikających z umowy licencyjnej
   8. Umowne wynagrodzenie autorskie
   9. Ograniczenia swobody umów wynikające z prawa autorskiego
  10. Domniemania na gruncie prawa autorskiego. Zastosowanie ogólnych reguł wykładni do umów prawnoautorskich
  11. Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych
  12. Postanowienia dotyczące własności egzemplarza utworu oraz kodów źródłowych programu komputerowego

VI. Pytania i odpowiedzi
Szkolenie prowadzi Agnieszka Malczewska-Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.

Cena szkolenia: 680,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe 
w wersji elektronicznej
- imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
- rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia 
Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia
Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt
Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79
Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)