Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Prawo autorskie - aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Wrocław, sala konferencyjna w centrum miasta
cenie szkolenia: certyfikat + materiały + poczęstunek


 
Prawo autorskie - aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie.
• Korzystanie z utworów, ryzyko naruszenia praw autorskich twórców.
• Podstawowe zasady nabywania praw i poprawnego konstruowana umów dotyczących praw autorskich.
• Utrwalanie i wykorzystanie wizerunku osoby fotografowanej
 
- szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy w codziennej pracy stają przed dylematem czy mogą korzystać z utworów, np. fotografii, filmów, utworów muzycznych, treści książek, artystycznych wykonań itp. bez narażania się na zarzut naruszenia praw autorskich lub pokrewnych.
- w jakim zakresie można korzystać z utworów, których nie jesteśmy autorami, artystycznych wykonań lub innych utworów dostępnych np. w Internecie ?
- czy można publikować teksty autorskie, fotografie, prace plastyczne i inne oraz w jakim zakresie ?
- czy można udostępniać i wykorzystywać zgromadzone utwory podczas prezentacji publicznych, konferencji itp.?
- jak powinna wyglądać dobrze zredagowana umowa z autorem, artystą scenicznym, piosenkarzem itp. ?
- czy powinna to być umowa o dzieło, czy zlecenie ?
- jakie warunki trzeba spełnić, aby zastosować 50% koszty uzyskania przychodów ?
- jak bezproblemowo korzystać z fotografii, filmów z utrwalonym wizerunkiem innych osób bez ich zgody ?
- fotografia utworu chronionego prawem autorskim -jak wyglądają relacje pomiędzy prawem fotografa, a prawami twórców, których dzieła zostały utrwalone na zdjęciu ?

  
PROGRAM SZKOLENIA:
 
1. Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
- pojęcie utworu, przykłady z orzecznictwa sądowego;
- pojęcie artystycznego wykonania, fonogramu i wideogramu -zakres ochrony i relacje do praw autorów;
- rodzaje utworów,
- inspiracja, wykorzystanie czyjegoś pomysłu, adaptacja innego utworu- czy istnieje ryzyko naruszenia praw innych osób?

2. Ryzyko naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
dozwolony użytek.

- jak korzystać z utworów zgodnie z prawem, kiedy można naruszyć czyjeś prawa autorskie?,
- fotografowanie dzieł sztuki, obiektów architektury -relacje prawne pomiędzy autorem fotografii, a autorem dzieła, architektem;
- korzystanie z dzieł, a wielość podmiotów uprawnionych do utworu. Współautorstwo, spadkobiercy;
- dozwolony użytek utworów- definicja, zakres,
- przykłady dozwolonego użytku: cytat, działalność naukowa, oświatowa itp.;

3. Umowy - nabycie praw do korzystania z utworów,
przeniesienie praw autorskich.

- pola eksploatacji -definicja, prawidłowe ich wyznaczenie, nowe pola eksploatacji;
- sposób i zakres korzystania z praw nabytych w umowach;
- istotne klauzule prawne w umowach;
- prawa pracodawcy do utworu pracowniczego. Umowa o pracę, a zakres korzystania z utworu;
- umowy autorskie- umowa o dzieło, umowa zlecenie ?;
- warunki i ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do przychodów związanych z prawami autorskimi.

4. Wizerunek w prawie autorskim i innych przepisach prawa.- wizerunek - wymóg zgody i jej forma;
- brak konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
- wykorzystanie fotografii z miejsc publicznych, eventów, zgromadzeń - ryzyko naruszenia prawa do ochrony wizerunku;
- problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy.
- wizerunek, a naruszenie dóbr osobistych i danych osobowych.
- zasady wykorzystania wizerunku w reklamie.


Szkolenie prowadzi: Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów o radiofonii i telewizji. Absolwent Wydziału Prawa US, ukończył studia podyplomowe w tym zakresie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej), ponadto liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Doradza twórcom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom, instytucjom kultury. W wolnym czasie miłośnik podróży, dobrej książki i filmu.


Cena szkolenia: 560 zł netto (+23% VAT).

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- poczęstunek

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)