Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Prawo autorskie i prawo do ochrony wizerunku -aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie. Nowe przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Szczecin, Dom Pracy Twórczej SZTUKAteria, ul. Śląska 4
cena szkolenia: certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy


• wizerunek w prawie autorskim i innych przepisach prawa
• wizerunek jako dane osobowe w kontekście obowiązywania RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
• korzystanie z utworów bez ryzyka naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych
• nowości w zbiorowym zarządzaniu utworami - nowa ustawa regulująca działanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi

 

- szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy w codziennej pracy stają przed dylematem czy mogą korzystać z utworów, np. fotografii, filmów, utworów muzycznych, treści książek, artystycznych wykonań itp. bez narażania się na zarzut naruszenia praw autorskich lub pokrewnych.
- w jakim zakresie można korzystać z utworów, których nie jesteśmy autorami, artystycznych wykonań lub innych utworów dostępnych np. w Internecie ?
- czy można publikować teksty autorskie, fotografie, prace plastyczne i inne oraz w jakim zakresie ?
-czy można udostępniać i wykorzystywać zgromadzone utwory podczas prezentacji publicznych, konferencji itp.?
- jak bezproblemowo korzystać z fotografii, filmów z utrwalonym wizerunkiem innych osób bez ich zgody ?
- fotografia utworu chronionego prawem autorskim -jak wyglądają relacje pomiędzy prawem fotografa, a prawami twórców, których dzieła zostały utrwalone na zdjęciu ?
- jakie nowe obowiązki związane z wizerunkiem nakładają nowe przepisy o ochronie danych osobowych ? (RODO i inne przepisy)

 
Program szkolenia: 
 
1. Wizerunek w prawie autorskim i innych przepisach prawa.
- wizerunek - wymóg zgody i jej forma;
- wyjątki- brak konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
- wykorzystanie fotografii z miejsc publicznych, eventów, zgromadzeń - ryzyko naruszenia prawa do ochrony wizerunku;
- problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy.
- Co się zmieniło po wejściu RODO ? Wizerunek jako dane osobowe. Obowiązki pracodawców, monitoring -nowe przepisy.
- wizerunek, a naruszenie dóbr osobistych i danych osobowych.

2. Ryzyko naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
dozwolony użytek.

- jak korzystać z utworów zgodnie z prawem, kiedy można naruszyć czyjeś prawa autorskie?,
- dozwolony użytek utworów- definicja, zakres,
- przykłady dozwolonego użytku: cytat, działalność naukowa, oświatowa itp.;
- fotografowanie dzieł sztuki, obiektów architektury -relacje prawne pomiędzy autorem fotografii, a autorem dzieła, architektem;
- inspiracja cudzym utworem, a utwór zależny - różnice, odpowiedzialność prawna, praktyczne przykłady.

3. Umowy - nabycie praw do korzystania z utworów,
przeniesienie praw autorskich.

- pola eksploatacji -definicja, prawidłowe ich wyznaczenie, nowe pola eksploatacji;
- sposób i zakres korzystania z praw nabytych w umowach;
- istotne klauzule prawne w umowach;
- prawa pracodawcy do utworu pracowniczego. Umowa o pracę, a zakres korzystania z utworu;

4. Nowe przepisy dotyczące zbiorowego zarządzania.
- relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami utworów wg nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Zasady zawierania umów, udzielanie licencji.


Szkolenie prowadzi: Marek Grąbczewski, prawnik, specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przepisów o radiofonii i telewizji. Absolwent Wydziału Prawa US, ukończył studia podyplomowe w tym zakresie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej), ponadto liczne kursy m.in. w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych i prawa nieuczciwej konkurencji. Doradza twórcom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom, instytucjom kultury. W wolnym czasie miłośnik podróży, dobrej książki i filmu.


Cena szkolenia: 490 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 30 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)