Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
XVIII Krakowska Konferencja - NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE 2018
Zapisz się na szkolenie

czas trwania szkolenia: 12 - 14.03.2018 r. 
miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34
cena szkolenia: 1980 zł netto + 23% VAT


Program szkolenia:

12 marca 2018 r. godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący: prof. Ryszard Markiewicz

1. Pomiędzy inspiracją a plagiatem: nowe obrazki - stare problemy
2. Dozwolony użytek jako normatywna podstawa ograniczenia ochrony autorskich dóbr osobistych - autokorekty
3. Utwory wyodrębniane ze względu na ich autorstwo
4. Linkowanie jako postać publicznego udostępniania utworów
5. Jeszcze raz  dopuszczalności zasądzania podwójnego stosownego wynagrodzenia z art. 79 ust. 3 pkt. b pr. aut.
6. Parodia a prawo autorskie

- prowadzący: radca prawny Michał Markiewicz
1.
Wspólność prawa autorskiego; ustawowy i sądowy zarząd wspólnym prawem autorskim oraz umowa modyfikująca zasady zarządu
2. Zakres ochrony prawnoautorskiej programu komputerowego  (orzeczenie TSUE Sas Institute Inc. C-406/10)

godz. 14.00 - 15.30 - prowadzący: mec. Joanna Karasińska

1. Zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące warunków stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych
2. Podejście organów podatkowych odnośnie warunków stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników - twórców wypłacanych na podstawie umowy pracę.


13 marca 2018 r. godz. 9.00 - 12.00  - prowadzący: dr Marek Bukowski

Nowe modele dystrybucji utworów i przedmiotów  praw pokrewnych w kontekście pól eksploatacji  oraz zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
1. Autorskoprawny status platform satelitarnych, sieci kablowych oraz dystrybutorów programów radiowych i telewizyjnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE oraz w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji  online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych
2. Podstawy reprezentacji podmiotów uprawnionych przez  organizacje zbiorowego zarządzania w świetle obecnych i projektowanych przepisów prawnych oraz najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
3. Zasady kształtowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

godz. 12.15 - 15.30 - prowadzący: adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska

Eksploatacja i naruszenia praw do utworów w Internecie - wybrane zagadnienia z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa TSUE
1. Podsumowanie kategorii przedmiotów własności intelektualnej rozpowszechnianych w Internecie i związanych z nimi reżimów ochrony prawnej
2. Internetowe formy eksploatacji utworów
-   prawo do komunikowania publicznego (communication to the public), ewolucja znaczenia tradycyjnych pól eksploatacji
-   publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
-   użyczenieon line, w tym użyczenie biblioteczne- sprawa VerenigingOpenbareBibliotheke
-   linking i embedding -sprawySvensson, GS Media, BestWater i Filmspeler
-   systemy wyszukiwawcze, w tym udostępnianie thumbnail - sprawa Google
-   działalność administratorów portali wymiany plików torrent - sprawa The Pirate Bay
3. Prawo do publicznego udostępniania utworów w Internecie a dozwolony użytek utworów (sprawa ACI Adam) i wyczerpanie prawa do kontroli dalszego obrotu (sprawa Ranks)
4. Odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich w Internecie na gruncie prawa autorskiego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem prognozowanych perspektyw legislacyjnych w tym zakresie
-    odpowiedzialność użytkowników końcowych
-    odpowiedzialność dostawców treści (contentproviders)
-    odpowiedzialność dostawców usług (service providers) - sprawy The Pirate Bay, Tobias McFadden,SABAM, Chomikuj.


14 marca 2018 r. godz. 9.30 - 14.30 - prowadzący: prof. Ewa Nowińska

Ustawa Prawo prasowe i jej znaczenie praktyczne

1. Zadania i społeczna rola prasy. Dlaczego warto chronić swobodę wypowiedzi.
2. Prasa, co to takiego?
3. Prasa a informacja. Prawo udzielania informacji a obowiązek jej udzielenia:
- ustawa o dostępie do informacji publicznej: podmioty zobowiązane dojej  udzielenia, podstawy odmowy;
- szczególny przywilej prasowy czyli „własne" uprawnienia dziennikarzy w dostępie do informacji
4. Materiał prasowy. Odpowiedzialność dziennikarzy za jego treść: szczególna staranność i rzetelność, czy istnieje dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych? Przykłady orzeczeń.
5. Dziennikarska sprawozdawczość sądowa, czyli jak przekazywać sensacje z sal sądowych.
6. Nielubiany obowiązek: autoryzacja i jej zasady.
7. Ochrona prywatności w treści materiałów prasowych, czyli prasie wolno więcej.
8. Można się bronić. Trudna instytucja sprostowania:
- wymogi formalne: terminy, sposób przesłania, konstrukcji treści sprostowania
- obowiązek publikacyjny
- odmowa publikacji. Postępowanie sądowe i jego zasady.


Wykładowcy:
prof. Ryszard Markiewic
z - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Ewa Nowińska - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
mec. Joanna Karasińska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
radca prawny Michał Markiewicz - Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j., Kraków


Cena za udział w dniach 12,13.03.: 1690 zł netto (+23 % VAT)
Cena za udział w dniach 12,13,14.03.: 1980 zł netto (+23% VAT)
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- imienny certyfikat,
- obiady i serwisy kawowe w dniach 12, 13 i 14.03.,
- udział w uroczystej kolacji w dniu 12.03. godz. 19.00

Ceny dodatkowych świadczeń:
pokój 1-osobowy - 220 zł/doba wraz ze śniadaniem,
miejsce w pokoju 2-osobowym - 130 zł/doba wraz ze śniadaniem
kolacja w dniu 11.03. - 40 zł


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do pięciu dni przed terminem szkolenia. Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Podmioty finansujące udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)