Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
XIX Krakowska Konferencja z cyklu NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE 2019
Zapisz się na szkolenie

czas trwania szkolenia: 11- 12- 13.03.2019 r.
miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34
cena dwudniowego szkolenia: 11-12.03.: 1700 zł netto (+23 % VAT)
cena trzydniowego szkolenia: 11-12-13.03.: 1990 zł netto (+23% VAT)


Wykładowcy:

prof. Ryszard Markiewicz - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Ewa Nowińska - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
radca prawny Joanna Karasińska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
dr Michał Markiewicz - Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j., Kraków


 Program szkolenia:

11 marca 2019 r., godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący prof. Ryszard Markiewicz

1. Prawo Autorskie a sztuczna inteligencja ( Artificial Intelligence AL)
- czy można uznać sztuczną inteligencje za autora w kontekście przepisów Prawa autorskiego?
- obrót prawami autorskimi utworów AL
- prawa majątkowe
- inne kierunki podejścia do problematyki utworów wytworzonych przez sztuczną inteligencję

2. Nowe "spory autorskie" - nowe i stare problemy Prawa autorskiego
-
przedmiot prawa autorskiego
- ochrona pomysłu
- kategorie utworów
- cytat, parodia, prawo panoramy
- plagiat i poprawne cytowanie tekstu
- wielokrotność stosownego wynagrodzenia

godz.12.00-13.30 - prowadzący dr Michał Markiewicz 

Utwory połączone - łączyć czy współtworzyć?

1. Czym jest połączenie utworów?
2. Jakie są zasady podejmowania decyzji dotyczących połączonych utworów?
3. Jak rozumieć odesłanie do stosowania art. 9 pr. aut. do utworów połączonych?
4. Jak zredagować umowę dotyczącą utworów połączonych?

13.30- 14.00 obiad

14.00- 16.00 - prowadząca radca prawny Joanna Karasińska

Stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów po zmianach przepisów z 2018 roku oraz w świetle opracowanej w 2019 roku przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy

1. 50 % koszty uzyskania przychodów w obowiązującym stanie prawnym - przedstawienie
i omówienie najczęstszych problemów występujących w praktyce stosowania tych kosztów z uwzględnieniem interpretacji podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach oraz orzeczeń sądów administracyjnych.
2. Warunki stosowania - w świetle opracowanej w 2019 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej - 50 % kosztów uzyskania przychodów do honorariów autorskich wypłacanych na podstawie umowy o pracę.

godz.19.00 -  uroczysta kolacja 


12 marca 2019 r., godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący mecenas dr Marek Bukowski

Nowe zasady funkcjonowania zbiorowego zarządzania w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

1. Ogólne zasady zbiorowego zarządzania.
2. Organizacje zbiorowego zarządzania a niezależne podmioty zarządzające.
3. Transparentność działania organizacji zbiorowego zarządzania.
4. Podstawy prawne reprezentacji organizacji zbiorowego zarządzania i pojęcie organizacji reprezentatywnej.
5. Licencje terytorialne i wieloterytorialne.
6. Umowy o zbiorowe zarządzanie.
7. Zasady zarządzania przychodami z praw i dopuszczalne potrącenia z tych przychodów.
8. Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami .
9. Zatwierdzanie i zmiana zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych.
10. Postępowanie mediacyjne.
11. Przepisy zmieniające i przejściowe.

godz. 13.30- 14.00 obiad

godz. 14.00- 16.00 - prowadząca adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska

Roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw autorskich do utworów z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów polskich i TSUE

I. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych:
- zaniechanie naruszenia
- usunięcie skutków naruszenia
- naprawienie wyrządzonej szkody, w tym roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych oraz o zapłatę jednokrotności lub wielokrotności hipotetycznego wynagrodzenia licencyjnego
- wydanie uzyskanych korzyści
- ogłoszenie oświadczenia oraz podanie orzeczenia sądu do publicznej wiadomości
- zapłata stosownej sumy pieniężnej
- czynności dotyczące bezprawnie wytworzonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich wytworzenia
- prezentacja katalogu roszczeń, ich charakterystyka w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
w tym omówienie poszczególnych kategorii roszczeń z naświetleniem kontrowersji dotyczących wymiaru roszczeń odszkodowawczych zarysowanych na gruncie bieżącego orzecznictwa.
II. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich prawosobistych:
- zaniechanie działania zagrażającego naruszeniu praw lub naruszającego prawa
- usunięcie skutków naruszenia, w tym publiczne oświadczenie
- zapłata zadośćuczynienia lub odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny
- przedstawienie katalogu roszczeń i ich charakterystyka z praktycznymi odniesieniami.


13 marca 2019 r., godz. 9.30 - 14.30 - prowadząca prof. dr hab. Ewa Nowińska

Prawo własności intelektualnej/przemysłowej: ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych a prawo autorskie i przepisy zwalczające nieuczciwa konkurencję

I. Znaki towarowe
1. Systemy rejestracji znaku towarowego - który wybrać?
2. Znak towarowy - chronić-nie chronić, czyli o zaletach rejestracji słów kilka?
3. Zasady rejestracji krajowej:
- zgłoszenie oznaczenia do Urzędu Patentowego i zasady rejestracji
- podstawy odmowy rejestracji; prawo autorskie a znak-utwór
- zakres praw wyłącznych
- zasady dochodzenia naruszenia praw wyłącznych
4. Niestandardowe znaki towarowe - co to takiego? I czy warto je chronić

II. Wzory przemysłowe
1. Wzór przemysłowy - istotne dobro przedsiębiorstwa?
2. Zasady ochrony wzorów wedle ustawy Prawo własności przemysłowej a może raczej sięgnąć po przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
3. Rozwiązania formalnie chronione, czyli wzór wedle ustawy Prawo własności przemysłowej:
- przesłanka nowości
- przesłanka indywidualnego charakteru czy utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?
4. Zakres wyłączności prawa z rejestracji, czyli czego innym nie wolno
5. Naruszenie prawa wyłącznego; odpowiedzialność sprawcy
6. A może chronić wzór wedle prawa unijnego?

godz.14.30 - obiad i zakończenie Konferencji 


cena za udział w dwudniowym szkoleniu: 11-12.03.: 1700 zł netto (+23 % VAT)
cena za udział w trzydniowym szkoleniu: 11-12-13.03.: 1990 zł netto (+23% VAT)

Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- imienny certyfikat,
- serwisy kawowe, obiady,
- uroczysta kolacja 11.03

Ceny dodatkowych świadczeń:
miejsce w pokoju 1-osobowy - 230 zł/doba wraz ze śniadaniem,
miejsce w pokoju 2-osobowym - 135 zł/doba wraz ze śniadaniem
kolacja w dniu 10.03- 40 zł

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 80 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia. Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Podmioty finansujące udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)