Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Eksploatacja utworów i wizerunku w administracji publicznej
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Kraków, hotel Campanile ul. Św.Tomasza 34
cena szkolenia: certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy


Program szkolenia:

I. Utwory w działalności administracji publicznej
- przesłanki ochrony autorskiej - pojęcie utworu i jego identyfikacja
- dobra intelektualne w działalności urzędów należące do domeny publicznej, w tym problematyka ochrony urzędowych symboli, znaków, dokumentów i materiałów, SIWZ, prostych informacji prasowych, haseł i sloganów reklamowych
- utwór a przedmiot praw pokrewnych, w tym artystyczne wykonania utworów, fonogramy wideogramy
- utwór a informacja publiczna
- utwór a znak towarowy
- prawnoautorska i sui generis ochrona baz danych
- zasady uzyskania ochrony prawnoautorskiej, znaczenie noty copyright
- kategorie utworów podlegających eksploatacji w urzędzie, w tym utwory wyrażone słowem, utwory plastyczne/graficzne, fotograficzne, utwory audiowizualne, w tym filmy reklamowe, programy komputerowe, dzieła multimedialne
- utwory pierwotne, utwory inspirowane, utwory zależne (opracowania)
- utwory współautorskie
 

II. Autorskie prawa osobiste
- ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych i ich praktyczne znaczenie w eksploatacji cudzych utworów
- podmiot autorskich praw osobistych i osoby uprawnione do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy
- problematyka autorskich praw osobistych pracowników administracji publicznej, stron/uczestników postępowania administracyjnego, autorów materiałów wykorzystywanych w toku postępowania administracyjnego
- prawo do autorstwa, w tym problematyka plagiatu
- oznaczenie utworu danymi twórcy a nota copyright
- modyfikacje utworów - nietwórcze zmiany i tworzenie opracowań utworów
- pierwsze udostępnienie utworu publiczności
- nadzór autorski, w tym problematyka nadzoru autorskiego w prawie budowlanym
- autorskie prawa osobiste a korzystanie z utworów w częściach, w połączeniu z innymi materiałami, eksploatacja utworów w celach reklamowych, promocyjnych
- szczególne regulacje dotyczące autorskich praw osobistych do programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych, w tym spotów reklamowych
- klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych w praktyce zawierania umów, w tym zagadnienie umownego ograniczenia wykonywania tych praw i ich zbywalności
- naruszenia autorskich praw osobistych - kryteria oceny naruszeń w praktyce orzeczniczej, zasady odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszeń

III. Autorskie prawa majątkowe
- istota monopolu autorskiego i jego konsekwencje dla praktyki korzystania z utworów w administracji publicznej
- korzystanie z utworu a zapoznawanie się z utworem, w tym za pomocą środków elektronicznych - przesunięcie granic monopolu autorskiego w związku z nowoczesnymi technologiami
- korzystanie z utworów w Internecie w ramach działalności administracji publicznej, w tym problematyka linkowania
- pola eksploatacji utworów, problematyka subpól/podziału pól eksploatacji, pola eksploatacji a zakres, cele korzystania z utworów
- instytucja wyczerpania prawa do kontroli dalszego obrotu egzemplarzem utworu, w tym obrót bez zezwolenia uprawnionego używanym oprogramowaniem komputerowym
- korzystanie z opracowań cudzych utworów, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
- charakterystyka prawa do wynagrodzenia autorskiego na gruncie prawa autorskiego, w tym typy wynagrodzenia autorskiego w praktyce kontraktowej
- podmioty autorskich praw majątkowych, w tym nabywanie przez pracodawcę praw do utworów stworzonych przez pracowników administracji publicznej
- naruszenia autorskich praw majątkowych

IV. Korzystanie z utworów na podstawie umów autorskich
- typologia umów stanowiących podstawę korzystania z utworów w działalności administracji publicznej
- umowy licencyjne, w tym licencje open source, creative commons i licencje na korzystanie ze stocków, umowy sublicencyjne
- umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do utworów
- umowy o dzieło z klauzulami prawnoautorskimi
- umowy dotyczące własności egzemplarza utworu
- praktyczne zasady prawidłowego formułowania umów autorskich

V. Korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku utworów
- istota, funkcje i praktyczne zastosowanie instytucji dozwolonego użytku utworów w działalności administracji publicznej
- dozwolony użytek osobisty a dozwolony użytek publiczny
- ogólne warunki eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku
- przypadki dozwolonego użytku utworów w praktyce administracji publicznej
- problematyka dozwolonego użytku programów komputerowych

VI. Ochrona prawna wizerunku
- prawne warunki utrwalania i rozpowszechniania cudzego wizerunku, w tym przypadki rozpowszechniania wizerunku niewymagające zgody uprawnionego
- problematyka ochrony wizerunków osób publicznych
- umowy o eksploatację cudzego wizerunku - istotne postanowienia umowne, problematyka odwołalności dyspozycji prawnych dotyczących wizerunku i związanych z tym zabezpieczeń umownych
- odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem wizerunku


Szkolenie prowadzi:  adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków


Cena szkolenia: 590 zł netto (+23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni prze d terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)