Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Prawa autorskie, ochrona praw autorskich, umowy autorskie na gruncie najnowszego orzecznictwa ( case study )
Zapisz się na szkolenie

godziny szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Konferencyjne Kopernika, ul. Kopernika 30
cena szkolenia: certyfikat + materiały + serwis kawowo - kanapkowy


Program szkolenia:

23.10.2019r. 

I. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej

 1. Wprowadzenie - utwory chronione a dobra intelektualne wyłączone z zakresu ochrony prawnoautorskiej.
 2. Identyfikacja przedmiotu praw autorskich na wybranych przykładach granicznych dóbr intelektualnych - przybliżenie problematyki z praktycznymi wskazówkami w zakresie formułowania umów. 

II. Autorskie prawa osobiste

 1. Jakie prawa osobiste przysługują twórcy utworu i jakie jest ich znaczenie z punktu widzenia użytkownika utworu?
 2. Czy autorskie prawa osobiste mogą być przedmiotem uregulowań umownych, w tym postanowień umów zawieranych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi? - prezentacja zagadnienia z uwzględnieniem przykładowych klauzul umownych.
 3. Autorskie prawa osobiste pracownika związane z utworami pracowniczymi a prawa pracodawcy do utworu.
 4. Autorskie prawa osobiste dotyczące utworów zmarłego twórcy - czy podlegają ochronie, na jakich zasadach?

III. Autorskie prawa majątkowe

 1. Zakres i granice autorskich praw majątkowych - problematyka eksploatacji utworów z praktycznymi odniesieniami.
 2. Korzystanie z utworu a zapoznawanie się z utworem, w tym za pomocą środków elektronicznych.
 3. Korzystanie z utworu a pomocnictwo i nakłanianie do eksploatacji utworów oraz praktyczne znaczenie kwalifikacji działania użytkownika w tym zakresie.
 4. Pola eksploatacji utworów, problematyka subpól/podziału pól eksploatacji, pola eksploatacji a zakres, cele korzystania z utworów.
 5. Publiczne udostępnianie utworów w Internecie, w tym problematyka linkowania.
 6. Wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego - zasady korzystania z opracowań cudzych utworów.
 7. Prawo do wynagrodzenia autorskiego - charakter prawa i praktykowane modele systemu wynagrodzeń autorskich.
 8. Uprawnienia przysługujące nabywcy kopii utworu, w tym problematyka wyczerpania wyłącznego prawa do kontroli dalszego obrotu egzemplarzem utworu.
 9. Dozwolony użytek utworów - prezentacja ogólnych założeń i wybranych przykładów dozwolonego użytku, w tym prawa cytatu i korzystania z utworów w sprawozdaniach.

 24.10.2019r.

IV.  Naruszenie autorskich praw osobistych

 1. Ogólne kryterium identyfikacji naruszenia autorskich praw osobistych.
 2. Przykłady naruszeń autorskich praw osobistych, w tym plagiat, bezprawne przeróbki utworu, nierzetelne korzystanie z utworu.
 3. Sprawca naruszeń i uprawniony, czyli kto względem kogo może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych?
 4. Roszczenia uprawnionego związane z naruszeniem autorskich praw osobistych, w tym problematyka dochodzenia zadośćuczynienia.

V.  Naruszenie autorskich praw majątkowych

 1. Przykłady działań naruszających autorskie prawa majątkowe.
 2. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w tym identyfikacja podmiotu czynnie i biernie legitymowanego w sprawach o ochronę autorskich praw majątkowych oraz znaczenie winy sprawcy dla oceny jego odpowiedzialności prawnej.
 3. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w tym roszczenia odszkodowawcze.

VI. Umowy autorskie

 1. Typy umów autorskich i zasady ich formułowania z praktycznymi wskazówkami.
 2. Umowy licencyjne, w tym licencje typu open source i creative commons oraz umowy sublicencyjne.
 3. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe.
 4. Umowy mieszane, w tym umowy o dzieło z klauzulami prawnoautorskim, umowy o współpracy w zakresie tworzenia utworów.
 5. Umowy dotyczące własności egzemplarza utworu.

 


Szkolenie prowadzi:  Agnieszka Malczewska - Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.  


Cena szkolenia: 1.100 zł netto (+ 23% VAT)

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - około 12 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- serwis kawowo - kanapkowy

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 80 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni prze d terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Beata Stręk   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)