Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
XX Krakowska Konferencja z cyklu NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE i PRASOWE 2020
Zapisz się na szkolenie

czas trwania szkolenia: 9-10-11.03.2020 r.
miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34
cena dwudniowego szkolenia: 9-10.03.: 1760,00 zł netto (+23 % VAT)
cena trzydniowego szkolenia: 9-10-11.03.: 2100,00 zł netto (+23% VAT)


Wykładowcy:

prof. Ryszard Markiewicz - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Ewa Nowińska - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
radca prawny Joanna Karasińska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
dr Michał Markiewicz - Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j., Kraków


Program szkolenia:

9 marca 2020 r.

godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący prof. Ryszard Markiewicz

1. Jutro polskiego prawa autorskiego, czyli o dyrektywie (UE) 2019/790 z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

- prawo pokrewne dla wydawców prasy,

- odpowiedzialność za przechowywanie utworów na platformach
  cyfrowych,

- umowy autorskie,

- eksploracja tekstów i danych,

- przedmioty praw wyłącznych niedostępne w obrocie handlowym,

- nauczanie.

2. Nowe obrazki - nowe spory: wokół interpretacji prawa autorskiego

- pojęcie utworu, dozwolony użytek - nowe orzeczenia Trybunału
  Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

godz. 12.00-13.30 - prowadzący dr Michał Markiewicz

1. Zakres terytorialny umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe

- skutek niewymienienia w umowie przenoszącej prawa autorskie 
   zakresu terytorialnego przenoszonych praw.

2. Wybrane zagadnienia związane z prawem do wizerunku

- trwałość zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, wizerunek po 
   śmierci osoby na nim przedstawionej.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

godz. 13.30- 14.00 obiad

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

godz. 14.00- 16.00 - prowadząca adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska

Prawo cytatu w przestrzeni analogowej i cyfrowej

1.  Dzieło cytujące i utwór cytowany.

2. Obszary potencjalnego zastosowania cytatu.

3. Kontrowersje związane z cytatem dekoracyjnym.

4. Problematyka cytatu uzasadnionego prawami gatunku twórczości, w tym cytat w filmie dokumentalnym, reportażu, samplingu, found footage, fanfiction, memach.

5. Cytat w Internecie, w tym poprzez odesłania za pomocą hiperlinków.

6. Rygory prawa cytatu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

godz.19.00- uroczysta kolacja wraz z występem artystycznym ( Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27)

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 marca 2020 r.

godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący mecenas dr Marek Bukowski

Nowe zasady obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi w świetle dyrektyw UE nr 2019/ 789 i nr 2019/790 oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami

1. Licencje zbiorowe z rozszerzonym skutkiem.
2. Zasady licencjonowania praw do utworów niedostępnych w obrocie handlowym.
3. Wymogi uzyskania licencji przez dostawców usług udostępniania treści online.
4. Licencje na polu reemisji oraz transmisji programów w drodze    wprowadzania bezpośredniego.
5. Licencjonowanie dodatkowych usług online.
6. Godziwe wynagrodzenie w umowach przenoszących i licencyjnych oraz rozwiązanie tych umów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

godz. 13.30- 14.00 obiad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

godz. 14.00- 16.00 - prowadząca radca prawny Joanna Karasińska

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

1. Warunki dla stosowania preferencji IP Box, w tym zakres podmiotowy oraz katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej objętych  regulacją IP BOX.
2. Wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP a prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
3. Ustalanie dochodu uzyskanego z kwalifikowanego IP, wskaźnik nexus.
4. Obowiązki podatników w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów IP Box.

----------------------------------------------------------------------------------------

11 marca 2020 r.

godz. 9.30 - 14.30 - prowadząca prof. dr hab. Ewa Nowińska

Prawo prasowe - podstawowe prawa i istotne zagrożenia

Współczesne media budują własne prawa, niezależnie od tego, iż ich działalność została uregulowana w odrębnej ustawie. Obowiązują tu także zasady ogólne, szczególnie istotne dla ochrony praw osób trzecich. Ale aby w ogóle mogły spełniać tak istotną dla społeczeństwa funkcję informacyjną, muszą do tej informacji dotrzeć. I mają to zagwarantowane tak przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i odpowiednim postanowieniem prawa prasowego.

1. Informacja publiczna.
- obowiązek udzielania informacji: kto i w jakim zakresie
- podstawy odmowy udzielenia informacji;
- dostęp do informacji publicznej według ustawy o dostępie
  do informacji publicznej i wedle ustawy prawo prasowe;
- czy udostępniając informację publiczną mamy prawo żądać
  potwierdzenia tego, że rozmawiamy z dziennikarzem?
- konsekwencje nieuprawnionego nie udzielenia informacji
  publicznej.

2. Obowiązki dziennikarza, czyli przestrzeganie zasad jest opłacalne.

- obowiązek zachowania szczególnej staranności;
- zasada prawdziwości treści;
- czy powołanie się na źródło uchyla odpowiedzialność dziennikarza?
3. Zasady dozwolonego wkroczenia dziennikarza w chronione dobra osobiste, czyli kiedy ich naruszenie nie jest bezprawne wedle ustawy prawo prasowe i na podstawie prawa autorskiego (przykłady orzeczeń.
4. Tajemnica dziennikarska: jak szczelnie chroni rozmówcę?
5. Autoryzacja wypowiedzi i wywiadu, czyli co może rozmówca.

- co oznacza autoryzacja wypowiedzi wedle prawa prasowego;
- co powinien wiedzieć rozmówca w kontakcie z
  dziennikarzem;
- czym jest autoryzacja od strony prawnej;
- o czym powinien pamiętać dziennikarz a o czym rozmówca;
- autoryzacja a konferencja prasowa.
6. Media wedle prawa prasowego.
- czy każdy portal internetowy jest prasą?
- czy osoba, która powołuje się na to, że jest pracownikiem
  portalu jest dziennikarzem?
- czy wewnętrzne biuletyny (typu intranet)są prasą i jakie
  tego są konsekwencje?
7. Sprostowanie jako forma sprzeciwu wobec treści materiału prasowego.
- sprostowanie czyli co?
- czy i kiedy warto pisać sprostowania;
- w jaki inny sposób skutecznie reagować na treści
  nieprawdziwe lub naruszające dobra osobiste; co jest
  skuteczniejszą bronią?
- ryzyko odrzucenia sprostowania, czyli wymogi formalne;
- sprostowania w prasie drukowanej i elektronicznej;
- środki prawne, gdy sprostowanie nie zostanie
  opublikowane.

 8. Prasa a prawo autorskie; szczególne przywileje
- dlaczego wolno prasie korzystać z utworów bez zgody
   uprawnionego?
- czy publikowanie na stronach internetowych wyciągów z
  artykułów jest dozwolone;
- przeglądy prasy zamawiane dla własnych potrzeb instytucji/
  przedsiębiorstwa.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

godz.14.30 - obiad i zakończenie Konferencji 


cena za udział w dwudniowym szkoleniu: 9-10.03.: 1760,00 zł netto (+23 % VAT)
cena za udział w trzydniowym szkoleniu: 9-10-11.03.: 2100,00 zł netto (+23% VAT)

Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.

Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- imienny certyfikat,
- serwisy kawowe, obiady,
- uroczysta kolacja w dn. 9 03.

 --------------------------------------------------------------------------

Ceny dodatkowych świadczeń:
miejsce w pokoju 1-osobowy - 240,00 zł/doba wraz ze śniadaniem

miejsce w pokoju 2-osobowym - 136,00 zł/doba wraz ze śniadaniem

kolacja w dniu 8.03 - 45,00 zł

kolacja w dn.  10.03 - 60,00 zł

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 80/100 zł rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia. Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Podmioty finansujące udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM:
Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec    tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)