Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
Umowy prawnoautorskie w praktyce. Zasady formułowania i wykonywania umów, w tym problematyka ich naruszeń. Warsztaty online.
Zapisz się na szkolenie

termin szkolenia: 10 lipca 2020 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 14.30
miejsce szkolenia: online


Program szkolenia:

I.      Typy umów prawnoautorskich i ich charakterystyka.

1.     Ogólna charakterystyka i typologia umów prawnoautorskich.

2.     Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, w tym umowy cywilnoprawne i umowy o pracę.

3.     Umowy licencyjne, w tym licencje creative commons, licencje open source, licencje stockowe, umowy sublicencyjne.

4.     Umowy o dzieło autorskie.

5.     Umowy mieszane o świadczenie usług obejmujących tworzenie utworów, w tym umowy o współpracę w zakresie tworzenia dzieł autorskich.

6.     Umowy prawnoautorskie a umowy dotyczące własności egzemplarza utworu.

7.     Klauzule prawnoautorskie a dyspozycje prawne dotyczące dóbr osobistych, w tym wizerunku i głosu utrwalonego w utworze.

II. Strona podmiotowa umów prawnoautorskich

1.     Identyfikacja podmiotu autorsko uprawnionego.

2.     Skutki prawne śmierci twórcylub przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych dla uprawnień i zobowiązań wynikających z umowy prawnoautorskiej.

3.     Zawieranie umów prawnoautorskich ze spadkobiercami twórcy.

4.     Kompetencje organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie umów prawnoautorskich.

5.     Podmiot uprawniony do korzystania z utworu na podstawie umowy prawnoautorskiej - nabywca autorskich praw majątkowych, licencjobiorca, sublicencjobiorca.

III. Ogólne zasady formułowania umów prawnoautorskich.

1.       Określenie utworu i dyspozycji prawnoautorskich, w tym licencyjnych lub przenoszących autorskie prawa majątkowe.

2.       Dyspozycje w zakresie wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego  (tzw. prawa zależne).

3.       Pola eksploatacji.

4.       Czasowe i terytorialne aspekty korzystania z utworu na gruncie umów prawnoautorskich.

5.       Sublicencja a cesja praw wynikających z umowy licencyjnej.

6.       Wynagrodzenie autorskie.

7.       Ograniczenia swobody umów wynikające z prawa autorskiego.

8.       Domniemania na gruncie prawa autorskiego. Zastosowanie ogólnych reguł wykładni do umów prawnoautorskich.

9.        Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych. Postanowienia dotyczące własności egzemplarza utworu.

10.   Dyspozycje prawnoautorskie dotyczące programów komputerowych, w tym kodów źródłowych programu komputerowego.

11.  Oświadczenia prawnoautorskie podmiotu uprawnionego do utworu. Klauzule zabezpieczające interesy kontrahenta korzystającego z utworu.


Szkolenie prowadzi:  Agnieszka Malczewska - Poteralska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy sp.k. w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa reklamy, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji, w szczególności w tematyce dotyczącej umów autorskich oraz cywilnoprawnych i karnych aspektów naruszeń praw autorskich.  


Cena szkolenia: 450,00 zł netto ( + 23% VAT )

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu jednej osoby

- materiały szkoleniowe
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony. 


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni prze d terminem szkolenia.Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 

Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
    tel. 91 434 29 79

 Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)