Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

EDUKACJA PRAKTYCZNA

SZKOLENIA  KONFERENCJE  WYDAWNICTWA
  PIG WUP Szczecin  

prawo autorskie i prawa pokrewne

« powrót
XXI Krakowska Konferencja z cyklu NOWOCZESNE Prawo Autorskie i Prawo Własności Intelektualnej 2021
Zapisz się na szkolenie

czas trwania szkolenia: 13-14-15.09.2021 r.
miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34
cena dwudniowego szkolenia: 13-14.09.2021 r.: 1.680,00 zł netto (+23 % VAT)
cena trzydniowego szkolenia: 13-14-15.09.2021 r.: 2.040,00 zł netto (+23% VAT)


Wykładowcy:

prof. Ryszard Markiewicz - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Anna Górska - AG Górska Tułecki Spółka Partnerska Kancelaria Patentowa i Radcowska, Kraków
dr Marek Bukowski - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
Marek Grąbczewski - Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro, Szczecin
dr Michał Markiewicz - Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j., Kraków


Program szkolenia:

13 września 2021 r., godz. 9.00 - 12.00 - prowadzący prof. Ryszard Markiewicz

I. Przedmiot prawa autorskiego
       1. Cecha twórczości
       2. Możliwość ochrony nietwórczych elementów utworu poprzez wykorzystanie autorskich dóbr osobistych

II. Rewolucja ochrony autorskoprawnej w świetle dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym
      1. Text and data Mining
      2. Dozwolony użytek edukacyjny
      3. Prawa wydawców prasy
      4. Odpowiedzialność service providerów za naruszanie praw autorskich
      5. Wynagrodzenia autorskie

III. Nowe sprawy, nowe obrazki - stare i nowe problemy prawa autorskiego (orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, polskie orzecznictwo sądowe, nowe wyzwania dla prawa autorskiego

IV.  Pytania i odpowiedzi 

godz. 12.00 - 13.30 - prowadzący dr Michał Markiewicz

I. Kolizja między zarejestrowanymi znakami towarowymi z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
II. Publiczne komunikowanie utworu w orzeczeniach TSUE oraz Dyrektywie 2019/790 - co dalej?

godz. 13.30 - 14.00 obiad

godz. 14.00 - 16.00 - prowadzący Marek Grąbczewski

Rozpowszechnianie wizerunku - podstawy prawne, orzecznictwo sądowe
      1. Zdefiniowanie pojęcia wizerunku przez pryzmat pojęcia dóbr osobistych skatalogowanych w kodeksie cywilnym oraz jako przedmiotu ochrony na gruncie prawa autorskiego
      2. Wymóg i forma uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku
      3. Przesłanki braku potrzeby uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku:
            - zdefiniowanie osoby powszechnie znanej pełniącej funkcje publiczne oraz osoby stanowiącej szczegół całości - analiza na przykładach orzeczeń sądowych
            - otrzymanie zapłaty za pozowanie
      4. Problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy na przykładzie orzecznictwa sądowego


14 września 2021 r., godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący mecenas dr Marek Bukowski

      1. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i jego wpływ na ochronę praw autorskich i pokrewnych
      2. Praktyczne aspekty dochodzenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych w Internecie
      3. Przesłanki ochrony artystycznego wykonania - kreacja artystyczna
      4. Prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych a autorskie prawa osobiste

godz. 13.30 - 14.00 obiad

godz. 14.00 - 16.00 - prowadzący mecenas dr Marek Bukowski
      1. Prawa autorskie w praktyce - aktualne problemy
      2. Pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne


15 września 2021 r., godz. 9.30 - 14.30 - prowadząca rzecznik patentowy Anna Górska

Prawo własności intelektualnej/przemysłowej: ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych a prawo autorskie. Rynkowe znaczenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
I. Znaki towarowe
      1. Po co rejestrować znaki?
      2. Systemy rejestracji znaku towarowego: międzynarodowy, unijny, krajowy - który wybrać?
      3. Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym RP
              - zgłoszenie oznaczenia do Urzędu Patentowego i zasady rejestracji
              - podstawy odmowy rejestracji
              - naruszenie prawa do znaku; odpowiedzialność
              - niekonwencjonalne znaki towarowe
      4. A może wystarczy prawo autorskie dla ich ochrony?
      5. Nieuczciwe używanie cudzych oznaczeń chronionych i niechronionych
II. Prawo wzorów przemysłowych
      1.O czym będziemy mówić, czyli co to jest wzór przemysłowy
      2. Unijny i krajowy system ochrony
      3. Wzór przemysłowy i zasady jego ochrony w ustawie Prawo własności przemysłowej 
             - system rejestracyjny
             - prawo z rejestracji
             - naruszenie i odpowiedzialność
      4. Ochrona wzorów poza systemem formalnym
             -  Ustawa o prawie autorskim: czy szafa może być utworem?
             -  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: nieuczciwe naśladownictwo wzorów
III. Problemy wspólne 
Zasady nabywania przez pracodawcę praw do pracowniczych: znaków towarowych/wzorów przemysłowych także (oprócz prawa autorskiego) na podstawie ustawy Prawo własności   przemysłowej
             - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czyli ochrona rynku, gdy zawodzi etyka
             - tajemnica przedsiębiorstwa- czym jest i jak z niej prawidłowo korzystać
             - reklamowe oszustwa
IV Pytania i odpowiedzi

godz. 14.30 - obiad
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJIINFORMACJE ORGANIZACYJNE
 
1. Udział w szkoleniu w formule tradycyjnej/stacjonarnej:

cena udziału w dwudniowym szkoleniu: 13-14. 09.2021 r.: 1.680,00 zł netto (+23 % VAT)
cena udziału w trzydniowym szkoleniu: 13-14-15.09.2021 r.: 2.040,00 zł netto (+23% VAT)

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze
- imienny certyfikat
- serwisy kawowe, obiady
- uroczysta kolacja w dn. 13.09.2021 r.


Ceny dodatkowych świadczeń w hotelu Campanile:
pokój 1-osobowy - 249,00 zł/doba wraz ze śniadaniem
miejsce w pokoju 2-osobowym - 140,00 zł/doba wraz ze śniadaniem
kolacja w dniu 12.09.2021 r.- 50,00 zł

kolacja w dniu 14.09.2021 r.- 60,00 zł


2. Udział w szkoleniu w formule online (platforma ZOOM):

cena udziału w dwudniowym szkoleniu: 13-14.09.2021 r.: 1.280,00 zł netto (+23 % VAT)
cena udziału w trzydniowym szkoleniu: 13-14-15.09.2021 r.: 1.640,00 zł netto (+23% VAT)

Cena szkolenia online obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- imienny certyfikat


Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń rabaty:
-   80 zł (udział w 2 dniowyn szkoleniu) od ceny netto szkolenia
- 100 zł (udział w 3 dniowyn szkoleniu)od ceny netto szkolenia


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do sześciu dni przed terminem szkolenia.

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT. 
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach. 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do pięciu dni roboczych przed terminem szkolenia


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska
  tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec                                 
  tel. 91 434 29 79

Formularz zgłoszenia online
Formularz zgłoszenia (PDF)Oświadczenie dot. podatku VAT (PDF)
Formularz zgłoszenia (Word)Oświadczenie dot. podatku VAT (Word)